onsdag, april 22, 2009

Bostadsrätter är socialism, del 2

För ett par år sedan skrev jag om att bostadsdebatten i Sverige är lite lustig, där bostadskooperativ ses som den yttersta formen av marknadsliberalism.

Jag har tänkt vidare en del och kommit fram till följande (thinking in progress):

Bostadsrätter är en kooperativ ägandeform som fostrar samarbete, medborgarkänsla, social tillit och i förlängningen förståelsen för socialism. Problemet är inte att hyresrätter ombildas till bostadsrätter, problemet är att bostadsområden är segregerade. Jag bor i ett hus som ombildats till hyresrätter. Huset ligger i en segregerad del av staden (svenskfödd befolkning en masse) och ingenting förändrades i sammansättningen efter ombildningen. Däremot ökade den personliga friheten genom att hyresgästerna blev av med det profithungriga aset som höjde hyrorna utan att ta hand om underhållet och kunde sköta sina angelägenheter gemensamt istället (och i och med finanskrisen försvann dessutom spekulationselementet snabbt).

Det är naturligtvis en direkt ondkefull gärning att lura folk i slitna förorter att köpa loss miljonprogramslägenheter och sen låta dem ta smällen för renoveringarna själva, men ägandeformen som sådan är inte problematisk.

Det står klart att hyresrätter måste finnas för mobilitetens skull och för att låginkomsttagare som inte har råd med insatsen ska kunna bo någonstans. Men att privata hyreshajar förlorar rätten att suga ut sina hyresgäster ser jag inget ideologiskt problem med. Däremot litar jag mer på kommunala hyresvärdar vad gäller att ta hand om sina hyresgäster: se bara på Rosengård, där MKB har lyft en del av Herrgården, medan norrmännen i privata Acta bara gör ont värre.

Allmännyttan ska inte säljas ut, medan däremot privata hyresvärdar bör uppmuntras att sälja till sina hyresgäster. Dessutom bör man ge starka ekonomiska och andra incitament för bostadsrättsföreningar att behålla några hyresrätter i beståndet som upplåts till kommunens bostadskö eller till socialtjänsten för skyddsboende, akutboende, genomgångslägenheter och dylikt. På så vis kan segregerade områden öppnas upp mot andra delar av samhället. Starka skydd för hyresgäster i bostadsrättsföreningar bör införas i den mån existerande regelverk inte är tillräckligt.

Och om mitt förslag genomförs fullt ut kommer det privata ägandet på flerfamiljsboende i Sverige att avskaffas på sikt.

onsdag, april 08, 2009

Medielogik: Saker som irriterat mig den här veckan

1) Att Wanja går, men Göran Tunhammar sitter kvar. Vet du inte vem Göran Tunhammar är? Han är ordförande i AMF:s styrelse och gammal VD i Svenskt Näringsliv. 

2) Att det är ett jäkla snack om att sossarna gick ner i den där undersökningen, men inte ett ljud om att a) undersökningen visade att kd och c skulle hamna utanför riksdagen; b) att sd skulle komma in och bli vågmästare. 

3) Att Kalibers granskning av SD har kommit fram till att knäckebrödsfascisterna är främlingsfientliga och att Jimmie Åkesson gillar gamla MUF-dängor som skymfar Olof Palme. Nähä? Och för övrigt: alla som någonsin har varit aktiva i ett politiskt ungdomsförbund, utom LUF-are, vet vad det innebär att sjunga politiska sånger ironiskt. Det lär oss historien.