lördag, februari 28, 2009

Bot på finanskris: gå i viking

Inte ofta som svenska modeller (annat än fotomodeller) uppskattas utomlands nuförtiden. Finanskrisen har dock fått amerikanska debattörer att använda Sveriges agerande under bankkrisen på 1990-talet som förebild. Fast avståndet i rum och tid verkar en aning förvrängande: i den amerikanska debatten beskrivs det som om staten socialiserade bankerna, restrukturerade dem och sålde tillbaka dem till den privata sektorn när de var sunda igen.

Det är inte helt korrekt. Leif Pagrotsky fick lägga ut texten om sådana missförstånd i amerikansk public service-radio häromveckan (något som han i sitt under av självmarknadsföring kallade att debattera med Obama på sin Facebooksida). I själva verket förstatligades endast en bank (Götabanken), medan Nordbanken redan var statligt - och är fortfarande till 20 %.

Stephen Colbert har en roligare take på att använda svenska förebilder.

"När Sverige drabbades av ekonomisk kris omkring år 800 sa de inte: 'Åh, vi måste följa Karl den stores ekonomiska modell'. Nej, de sa: 'Let's kick a little häck!'"

Inga kommentarer: