tisdag, februari 24, 2009

Avskaffa Successionsordningen nu!


får Victoria sin Daniel till slut och den kolorerade veckopressen kan sälja lösnummer på paparazzibilder från skidsemestrarna i inte bara månader och år utan också decennier framåt.

Statsministern var ute på Drottningsholms slott i helgen och informerades om att kungen äntligen fallit till föga och i dag ska förlovningen eklateras vid en konselj där både kungaparet och tronföljaren närvarar. Regeringen lär ge sin välsignelse (även om det hade varit roligt om Reinfeldt sagt nej - hur löser man en sådan situation?).

Medborgare Bernadotte har nämligen inget att säga till om själv vad gäller vem hon vill gifta sig med. Eftersom hon av genetiska skäl ska bli statschef när Carl Gustaf sätter hermelintofflorna är det regeringen som "på hemställan av Konungen" ger sitt godkännande.

Det är naturligtvis en lagstiftning ovärdig en demokratisk nation, och därför bör successionsordningen avskaffas. Jag och min rojalistiske fader har gjort upp om en kompromiss: behåll monarkin men inför valkungadöme. Det har funkat bra förr.

Annars har jag bara lyckönskningar att frambära till paret. Det kan de behöva.

(Bilden visar Mora stenar. Googla det.)

3 kommentarer:

Thomas N sa...

Valkungadöme, bah. Det är konservativt bakåtblickande. Jag hade hellre sett att man upphandlade kungahuset i 25-årsperioder. Den familj som lägger lägsta budet (dvs mottagandet av apanage) mot att fullgöra statschefens plikter vinner upphandlingen. Billigt och bra!

Christian R sa...

Inga kompromisser! Avskaffa successionsordningen och när CG trillar av pinn så låt riksdagens talman ta över rollen som statschef.

Nils sa...

Thomas: kraven på att privatisera kungahuset låter som en intressant idé. Jag tänker mig outsourcing till Bangalore.

Chrille R: Det är också en fascinerande lösning. Såvitt jag känner till är det inget annat land i världen där statschefsämbetet utövas av parlamentets ordförande, men det skulle ju gå väl i linje med att kommunfullmäktiges ordförande är en kommuns främsta företrädare.