lördag, februari 28, 2009

Bot på finanskris: gå i viking

Inte ofta som svenska modeller (annat än fotomodeller) uppskattas utomlands nuförtiden. Finanskrisen har dock fått amerikanska debattörer att använda Sveriges agerande under bankkrisen på 1990-talet som förebild. Fast avståndet i rum och tid verkar en aning förvrängande: i den amerikanska debatten beskrivs det som om staten socialiserade bankerna, restrukturerade dem och sålde tillbaka dem till den privata sektorn när de var sunda igen.

Det är inte helt korrekt. Leif Pagrotsky fick lägga ut texten om sådana missförstånd i amerikansk public service-radio häromveckan (något som han i sitt under av självmarknadsföring kallade att debattera med Obama på sin Facebooksida). I själva verket förstatligades endast en bank (Götabanken), medan Nordbanken redan var statligt - och är fortfarande till 20 %.

Stephen Colbert har en roligare take på att använda svenska förebilder.

"När Sverige drabbades av ekonomisk kris omkring år 800 sa de inte: 'Åh, vi måste följa Karl den stores ekonomiska modell'. Nej, de sa: 'Let's kick a little häck!'"

tisdag, februari 24, 2009

Avskaffa Successionsordningen nu!


får Victoria sin Daniel till slut och den kolorerade veckopressen kan sälja lösnummer på paparazzibilder från skidsemestrarna i inte bara månader och år utan också decennier framåt.

Statsministern var ute på Drottningsholms slott i helgen och informerades om att kungen äntligen fallit till föga och i dag ska förlovningen eklateras vid en konselj där både kungaparet och tronföljaren närvarar. Regeringen lär ge sin välsignelse (även om det hade varit roligt om Reinfeldt sagt nej - hur löser man en sådan situation?).

Medborgare Bernadotte har nämligen inget att säga till om själv vad gäller vem hon vill gifta sig med. Eftersom hon av genetiska skäl ska bli statschef när Carl Gustaf sätter hermelintofflorna är det regeringen som "på hemställan av Konungen" ger sitt godkännande.

Det är naturligtvis en lagstiftning ovärdig en demokratisk nation, och därför bör successionsordningen avskaffas. Jag och min rojalistiske fader har gjort upp om en kompromiss: behåll monarkin men inför valkungadöme. Det har funkat bra förr.

Annars har jag bara lyckönskningar att frambära till paret. Det kan de behöva.

(Bilden visar Mora stenar. Googla det.)

måndag, februari 23, 2009

Kris = ökade klyftor = gött för de rika

På ett intellektuellt plan är det lätt att inse varför rika människor vill ha ökade inkomstklyftor och fattiga människor minskade inkomstklyftor: om man är rik, blir man i relativ mening rikare eftersom så många andra är fattigare, och man får ökad köpkraft i absolut mening eftersom ökad fattigdom innebär lägre genomsnittlig köpkraft och därigenom sjunkande priser.

Det är därför högern förespråkar platt skatt (via Bergh läser jag att den platta skattens effekter på inkomstspridningen nu också har bevisats på experimentell väg).

Nu erfar jag krisens positiva effekter på ett mer konkret plan: Lyxkrogarna i min hemstad rear ut avsmakningsmenyerna eftersom företagen har slutat representera. ROT-avdraget i kombination med byggstoppen gör hantverkarna mer resonabla när stambyten och badrumsrenoveringar stundar. Boräntor och energikostnader sjunker.

Och jag har stigit ett litet steg på klasskiktningens stora pannkakstårta utan att ha fått ett öre mer i lön, i likhet med så många löntagare som har jobbet kvar.

Den stora frågan är: kommer vi i majoriteten, som i någon mån kan sägas ha tjänat på krisen (nu glömmer vi våra besparingar och bostadsrätter ett tag, en orealiserad förlust är ingen förlust) att känna oss så pass solidariska med den mindre lyckligt lottade minoritet som fallit djupare ner i armodet? Är vi så altruistiska att vi inser att minskade inkomstklyftor är bättre för oss alla även om det innebär en något mindre standard för den enskilde? Går det att höja skatterna igen?

Om vänstern klarar av att förklara det i nästa val är mycket vunnet. Om inte, har vi ett enormt problem.

torsdag, februari 05, 2009

Haralds jänta dagtingar med sin uppfattning


Statsrådsposten är tydligen angelägen. Angående att Centerpartiet nu har dagtingat med den sista av de självständiga uppfattningar som man hade kvar har jag bara ett par tilläggsförslag:

1. Börja prospektera för uranbrytning i Högfors.
2. Bygg anläggningen för slutförvaring av kärnkraftsavfall i Bankeryd.