måndag, oktober 08, 2007

Iceland doesn't work here no more

Island lämnar the coalition of the willing och tar hem sin enda soldat från Irak. Bra ämne för en låt, bra ämne för en video på YouTube. Välkommen hem, Island!

onsdag, oktober 03, 2007

Naomi Kleins nya: Shock doctrine

Naomi Klein är aktuell med en ny bok, "Shock Doctrine. The Rise of Disaster Capitalism", som är ett intressant sätt att koppla ihop psykiatriska metoder (elchocker), förhörsmetoder (olika typer av chockverkan), blixtkrig och ekonomisk-politiska strategier.

Den bärande tanken är att nyliberala idéer implementeras genom att människor och samhällen görs mer öppna för nya idéer genom att man framkallar verkliga eller uppfattade kriser. Som Milton Friedman uttryckte det: "Only a crisis, actual or percieved, produces real change."

Detta är naturligtvis inget nytt: att kristänkande gör människor mer öppna för förändringar är välkänt. Se på den ekonomiska krisen i Sverige under 1990-talet, till exempel. Klein pekar på Thatchers metod att först utkämpa ett krig (om Falklandsöarna) för att öka sin popularitet och sedan, ytterst snabbt, genomföra en rad radikala reformer, med ökade klyftor och massarbetslöshet som följd.

Och visst, man kan kalla den nuvarande regeringens metod att genomföra alla impopulära reformer i början av mandatperioden för chockterapi, även om det inte riktigt kommer i närheten av, låt säga kuppen i Chile 1973 med efterföljande chockliberalisering av ekonomin.

Eftersom jag inte har läst boken kan jag varken tillstyrka eller avråda, men Klein skriver (som nordamerikaner brukar) ju bra och medryckande och det verkar ha blivit en bestseller i resten av världen, så kör på.

Hon är ute på PR-turné för boken nu och kommer till Stockholm den 6 november och till Uppsala den 7:e (inte till Köpenhamn eller Malmö, tyvärr).

Här kan man läsa en intervju med henne i Financial Times, och, framför allt, här är en reklamfilm för boken - den mest välproducerade jag någonsin sett i genren: