tisdag, september 04, 2007

Allt är mycket, mycket bra

2005-2006 arbetade jag med ett stadsutvecklingsprojekt på Stadsbyggnadskontoret i Lund som syftade till att kartlägga och förädla kreativa miljöer i stan. Som ett pilotprojekt för fortsatt arbete valdes en av de mest underutnyttjade stråken i Lund; Sölvegatan med universitetsinstitutioner, företag och serviceinrättningar.

Idag invigdes "Hot Spot Sölvegatan", som är en uppfräschning av en gatukorsning längs stråket. Akademiska Hus, Lunds universitet och Lunds kommun står bakom och White arkitekter har deltagit i utformningen.

Här kan du se en kort film om invigningen. Jag är mycket, mycket glad över att det blev av till slut och hoppas att det inte stannar här.

En annan anledning till att jag är glad är att jag sedan igår arbetar som doktorand på Statsvetenskapliga institutionen i Lund. En donation från en stiftelse knuten till Sydsvenskan finansierar fem doktorandtjänster på temat 'Medier, demokrati och globalisering'. De andra fyra doktoranderna är placerade på pressvetenskap, filmvetenskap och medie- och komunikationsvetenskap i Lund och på Kultur och medier på Malmö högskola.

De närmaste åren kommer jag ägna åt att studera politikens förhållande till nya medier och sociala nätverk i ett globalt perspektiv (tänk bloggar, Facebook, MySpace, YouTube, Flickr, Wikipedia etc). Hur förändras interaktionen mellan politiker och väljare/medborgare? Är vi på väg mot en global offentlighet? Är den nya mediesituationen en väg till större deltagande eller befästs bara elitdemokratin?

Denna nya situation gör också att jag inte riktigt vet hur mitt bloggande kommer att se ut framöver. Förmodligen kommer jag att blogga mer om min forskning än om Maud Olofssons senaste dumheter. Eventuellt kommer erlanderbrigaderna att få vila lite och jag starta en ny blogg, eventuellt kommer erlanderbrigaderna bara att uppdateras lite mer sällan.

I vilket fall som helst är jag också mycket, mycket glad över de två åren som jag har skrivit här och jag sänder också en tacksam tanke till Tomas och Susann som var med den första tiden. Tack till alla läsare! Vi ses igen!

3 kommentarer:

Thomas Nilsson sa...

Då ser jag fram emot en framtida forskningsblogg från dig (och dina kollegor?) :-)

Ulf Bjereld sa...

Kul! Men låt inte studierna ta all tid från bloggandet. :-)

Nils sa...

Jodå!