torsdag, augusti 30, 2007

Utbildning, utbilding, utbildning

En av Sveriges största konkurrensfördelar - som samtidigt är ett villkor för jämlikhet i samhället och kvalitetssäkring av demokratin - är utbildningen. I Sverige är det möjligt för människor att skaffa sig en bra utbildning utan att ha rika föräldrar: all utbildning, från grundskola till forskarutbildning, är gratis, det finns relativt generösa system för studiestöd och utbildningen håller generellt sett en hög internationell klass.

Det innebär inte att det är läge för att luta sig tillbaka, tvärtom. Det finns problem överallt i utbildningssystemet - problem med att många elever inte får gymnasiebehörighet, problem med spridningen och finansieringen av friskolor, problem med kvaliteten på högskoleutbildningen etc.

Därför är det glädjande att partiet har dragit igång ett rådslag om skolan för att möjliggöra en bred diskussion inom och utom partiet och för att ge en solid grund att bygga vidare på den socialdemokratiska skolpolitiken.

Marta Axner har förtjänstfullt satt igång ett bloggrådslag om skolan och uppmanar sossebloggare och andra att kommentera hennes och skriva egna inlägg. 1/10 kommer hon att skicka in alla bidrag till partiets rådslagsgrupp. Martas första inlägg handlar om förskolan och finns här.

Naturligtvis kommer erlanderbrigaderna att delta i bloggrådslaget. Läs fö gärna en del av vad jag redan skrivit om skolan:

Hur man blir bäst i klassen
Monokultur eller kreativitet
Björklund: ryggradslös
Upplysning om samtiden
Valfritt buzz-word-gymnasiet


Men läs framförallt den nya rapport som SFS tillsammans med TCO och Lärarförbundet har tagit fram om anställningsbarhet. Om det är någonting som man diskuterar ute på högskolorna nu (kan jag intyga) är det anställningsbarhet. Delvis pressade därtill av det sjunkande söktrycket, delvis lockade därtill av den allmänna debatten, har man börjat fundera på hur man ska kunna länka ihop den akademiska utbildningen tydligare med yrkeslivet. Därför är rapporten, som baseras på enkätundersökningar av studenter och arbetsgivare, särskilt välkommen.

Undersökningen visar bland annat på att arbetsgivarna menar att utbildningskraven på nyanställda kommer att öka snarare än att sjunka på sikt (akademikerarbetslöshet, ha!), att bredd i utbildningen generellt är viktigare än spets, och att samarbetsförmåga, referenser och initiativförmåga är de viktigaste faktorerna vid nyanställning av högskoleutbildade.

Knäckfrågan för högskolorna är hur man ska kunna behålla styrkan i klassiska utbildningsideal och akademisk frihet samtidigt som man öppnar kontaktytorna mot offentlig sektor och näringslivet. Utvecklingen av högskoleutbildningen de kommande åren i efterdyningarna av Bolognaprocessen och en god arbetsmarknad, kommer att bli synnerligen intressant.

(Via Kajsa Borgnäs)

1 kommentar:

Marta Axner sa...

kul att du vill vara med i bloggrådslaget. ser fram emot att läsa dina inlägg!