fredag, augusti 17, 2007

Politikers tydliga närvaro på Wikipedia

Den här veckans blogginlägg har utvecklats till en miniserie om svensk politiks och svenska politikers förhållande till nätburna medier. De senaste dagarna har det, tack vare WikiScanner, blivit möjligt att på ett mer strukturerat sätt ta reda på vem det egentligen är som gör alla de där skumma ändringarna i olika Wikipediaartiklar.

Jag har länge förespråkat att skolorna borde ha mer källkritik på schemat. Avslöjandet att bl a CIA och Vatikanen har varit inne och tagit bort obehaglig information från artiklar tydliggör vikten av ett kritiskt förhållningssätt till anonymt producerad information på Internet. Det är ingen ny debatt - Andreas Ekström skrev en artikel om det för några dagar sedan - men det kan inte påpekas för många gånger.

Engelska Wikipedia har den fördelen att antalet användare är mycket stort, och det finns därför åtminstone en teoretisk möjlighet att uppenbara fel kommer att rättas till bara genom massans tryck. För svenska Wikipedias del är risken för direkt sabotage överhängande. En genomgång av några Wikipediaartiklar om svenska politiker visar på de uppenbara problemen.

Göran Perssons artikel är konstant utsatt för sabotageförsök - fast ofta är de av den uppenbara karaktären (som att radera hela artikeln och ersätta med ordet "bajs") så att de återställs efter bara några minuter. Detta gör att artikeln oftast har en ganska balanserad hållning. Det samma gäller Mona Sahlins och Fredrik Reinfeldts artiklar. Om man verkligen vill veta något om deras politiska gärning har man dock inte mycket att hämta på Wikipedia. En av Wikipedias styrkor sägs vara möjligheten till snabba uppdateringar, men om Reinfeldt som statsminister får man inte veta mer än att han hade problem med några ministeravgångar under hösten 2006. Om Mona Sahlins gärning som partiledare får i prinsip inte veta någonting.

Större faror finns det med sidor (och politiker) som inte är lika populära. Wikiquote listar citat av olika personer, men sidorna används ofta som ett sätt att misskreditera personerna genom att endast lösryckta citat om ett visst ämne eller förvanskade eller direkt fabricerade citat listats. Mona Sahlins Wikiquote-artikel är ett exempel, där sidan uppenbarligen främst är skriven av hennes främlingsfientliga motståndare inom brunhögern.

En bra sak med Wikipedia är dock att man har möjlighet att se hur sidan har förändrats. Om man tittar på Mikael Odenbergs artikel och går in och tittar på redigeringshistorien framgår det att en person - som hävdar att han är Mikael Odenberg själv - har ändrat en del i texten: bland annat har han tagit bort ett påstående om att hans plutonchef under värnplikten skulle ha varit nuvarande ÖB Håkan Syrén. Kanske är personen Mikael Odenberg, kanske inte. IP-adressen är hur som helst registrerad på Regeringskansliet. Det kan därför vara av intresse att ta en titt på vad som har redigerats i Wikipedia från samma IP-adress (alltså av försvarsministern själv eller någon av hans kollegor).

Enligt listan är Odenbergs/anonym regeringstjänstemans intressen av varierande slag. Sålunda finns ändringar i artiklar (för länkar till artiklarna, se föregående länk) om Bryssel, Sveriges lantbruksuniversitet, Scandinavian Airlines och Presidentvalet i USA 1972. Mer intressant är det kanske att användaren också har ändrat i artiklar om, som sagt Mikael Odenberg, men också Lars Leijonborg och Mikael Odenbergs syster Christina Odenberg.

Med de utökade möjligheter som finns för att hålla koll på ändringar på Wikipedia torde det vara möjligt att studera vad våra politiker egentligen vill skriva om sig själva - och om sina kollegor.

Uppdatering: De spridda skurarna i ändringarna på Wikipedia förklaras av en kommentar till detta inlägg, också den anonym, från en av användarna bakom IP-adressen. Tydligen står en rad olika människor på Regeringskansliet bakom samma IP-nummer, och det är därför omöjligt att koppla någon av ändringarna direkt till försvarsministern. Men som sagt, många anonyma människor på Regeringskansliet ändrar saker på Wikipedia.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jag tror hela regeringskansliet sitter bakom samma ip-adress. Jag står för en av de ändringar du nämner, och jag jobbar verkligen inte hos Mikael Odenberg.

Bredden i intresseområden är mao kanske inte så konstig...

Knute sa...

Lite ensidigt med bara CIA, FBI och Vatikanen. Här är en rad andra wikiscanner-fynd:

Al-Jazeera says the foundation of Israel was just as bad as the Holocaust,
Al Jazeera does not like some words in Tailban article,
BBC accuse Tony Blair of being a drunk sex maniac,
BBC: George “Wanker” Bush,
Democrats really don’t like Rush Limbaugh and his listeners,
The Guardian rewrites The Times wiki,
Nick Bilton [New York Times] calls Condoleeza Rice a “concert penis”,
New York Times Compares Bush to Captain Kirk,
New York Times: Vampires donate dead babies to the Grand Dragon of the Republican Party,
Reuters: Bush is a mass murderer,
Washington Post has fun with a rival,
UN editor calls Oriana Fallaci a racist whore…