måndag, augusti 20, 2007

Merkel regerar

Den tyska stora koalitionen med kristdemokrater och socialdemokrater har nu regerat Tyskland i snart två år. Jag bloggade om den tyska valkampanjen och om efterspelet till förbundsdagsvalet och var då, minst sagt, skeptisk till den stora koalitionens möjligheter att göra ett bra jobb.

Nu har halva mandatperioden gått. Hur gick det? Mina farhågor om stigande frustration och utomparlamentariska aktiviteter har inte besannats. Trots att det inte finns någon verklig opposition i Tyskland (de gröna, fridemokraterna och vänsterpartiet har 166 mandat i förbundsdagen mot den rödsvarta majoritetens 448) verkar befolkningen ta det med ro.

Visserligen har regeringsarbetet präglats av svåra slitningar mellan höger- och vänsterministrarna, men på det stora hela har kompromissandet fungerat.

I en opinionsundersökning i Der Spiegel får visserligen regeringen inte så våldsamt stort stöd. 38 % tycker att det är bra som det är, medan hela 51 % vill att Merkel ombildar sin regering.

Däremot har Merkel själv historiskt höga popularitetssiffror: 76 % vill att Merkel stannar som förbundskansler - endast 21 % önskar sig en annan regeringschef. Tysklands ledarskap i G8 och EU sägs bidra, men faktum kvarstår: ingen tyska förbundskansler har någonsin varit så populär i mitten av sin regeringsperiod.

Säg den lycka som varar för evigt. Är det någon som minns hur våldsamt populär Göran Persson var under 2001-2002?

Inga kommentarer: