tisdag, augusti 21, 2007

Globaliserade regeringar

Ibland sägs det att den ekonomiska globaliseringen kommer att göra stater mindre kraftfulla. När ekonomiska beslut fattas av marknadens mer eller mindre anonyma aktörer endast utifrån profitöverväganden, minskar betydelsen av staters handlande. Konflikter mellan stater kommer att bli obsoleta eftersom de nationella ekonomierna är så beroende av varandra att ett storkrig skulle innebära ekonomisk katastrof. Sägs det, i alla fall.

Men om marknadens aktörer är stater, då? NY Times skriver om att den amerikanska regeringen allt mer har börjat oroa sig för det faktum att Förenta Staternas kreditorer (Kina, Förenade Arabemiraten m fl) har börjat konvertera sina dollarreserver till investeringsfonder för att köpa upp företag, fastigheter, banker och andra värden i USA. Åratal av gigantiska handelsunderskott har börjat ge ekonomiska effekter.

Och medan amerikanerna officiellt välkomnar utländska investeringar och sjunger den fria marknadens lov, ägnar sig andra länders regeringar obekymrat åt att långsamt skaffa sig större inflytande över den amerikanska marknaden.

Rädslan bottnar i att främmande staters ekonomiska inflytande kan leda till att de också sätter politiskt tryck på "värdlandet". Norge har exempelvis en stor "sovereign wealth fund", som nyligen drog tillbaka sina investeringar i Wal-Mart efter anklagelser om att Wal-Mart skulle ha använt barnarbetare och hindrat anställda från att organisera sig fackligt. Naturligtvis är rädslan större att länder som Kina eller oljerika arabländer ska börja använda sina investeringar i USA för att uppfylla politiska mål.

För några månader sedan blev upprördheten stor när ett företag kontrollerat av Dubai försökte köpa flera viktiga amerikanska hamnar. Och jag behöver kanske inte påminna om att de här tankegångarna också spelar roll för Sverige och svenskt politiskt handlande: regeringen överväger ju för närvarande att sälja OMX till ett företag, Borse Dubai, som också kontrolleras av regeringen i Dubai.

Inga kommentarer: