tisdag, augusti 07, 2007

Björklund: ryggradslös


De senaste dagarna har det blossat upp en debatt om religiösa friskolor. Tydligen finns det religiösa friskolor som vägrar följa den svenska läroplanens bestämmelser om allsidig undervisning och istället låter den religiösa inställningen sätta sin prägel på undervisningen. Jämställdhet mellan könen, homosexualitet och evolutionsteorin är bara några saker som barnen i dessa skolor inte får lära sig något om. COULDN'T SEE THAT COMING A MILE AWAY?! Varför tror ni att de ville ha sina egna skolor från början? Så att de skulle sprida sekulariseringens lov och vetenskapens triumf?

Gud ska veta att det är regeringen Bildts fel, som i början av 1990-talet öppnade dörren för sektskolorna, ökad social segregering bland barn, och vek ner sig för kristdemokraternas strävan att föra in "kristen tradition" i läroplanen, och de efterföljande regeringarna Carlsson och Persson som inte styrde upp det. Gud ska dock också veta att det står många bra och fina saker i den gällande läroplanen. Det här till exempel:

"Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.

Undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell."

Det är alltså något som inte stämmer här. Det har till och med Jan Björklund insett, som nu öppnar för hårdare lagstiftning som ska förhindra att skolor som ignorerar läroplanen tillåts verka. Han har två saker emot sig: allianspartnern Kristdemokraterna och sin egen populistiska inställning.

Detta blev uppenbart i en debatt mellan skolministern och KDU:s ordförande Ella Bohlin i Aktuellt igår 6 augusti. Björklund förklarade att det är dåligt att skolor inte följer läroplanen och att Skolverket måste få större möjligheter att stoppa sådana skolor. Då spelade Ella Bohlin ut valfrihetskortet: föräldrarna måste kunna få välja vad som är bäst för deras barn (vilket naturligtvis är ett idiotiskt argument - även om föräldrar tycker att deras barn mår bra av en rejäl risbastu då och då är det samhällets uppgift att förhindra det) och därmed var Björklund desarmerad.

Huvudproblemet är följande: genom att följa liberala idéer om att valfrihet alltid är bra, förvägras barn en liberal uppfostran. Barnen ses som föräldrarnas egendom och inte som individer.

I samband med omprövningen av den socialdemokratiska politiken kommer det att hållas ett rådslag om skolan. I det material som kommer att skickas ut till partiets olika delar står det bland annat:

"Samtidigt är friskolorna här för att stanna och har blivit ett attraktivt alternativ för många elever och föräldrar. Rätten att välja den skola som är bäst för det

egna barnet är en självklarhet för de flesta föräldrar och är givetvis en frihet som också överensstämmer med grundläggande socialdemokratiska värderingar att ge alla möjlighet att styra över sina livsval."

Mitt svar: nja.

Inga kommentarer: