onsdag, mars 14, 2007

ECTS införs i gymnasieskolan

Det blev inga obligatoriska ECTS-betyg i den svenska högskolan i den senaste högskoleproppen med anledning av Bolognaprocessen, men skam den som ger sig: skolminister Jan Björklund aviserar nu att gymnasieskolan kommer att få en sjugradig betygsskala när den nya gymnasiereformen sjösätts 2010, i lagom tid till nästa riksdagsval.

Precis som i ECTS-systemet kommer det också att finnas två underkänt-betyg, ett "du är underkänd, men du jobbade på bra" och ett "du är underkänd och helt värdelös". I ECTS-systemet kallades detta för Fx och F och var det inslag i betygssyetemet som fick mest kritik (förutom det faktum att många kritiserade att man överhuvudtaget införde ännu fler betygssteg - och att skalan var relativ).

Samtidigt sägs det att grundskolan ska få femgradiga betyg. Om tanken är att fler betygssteg är bättre ju mer avancerad en utbildning är föreslår jag att man i konsekvensens namn inför tregradiga betyg i förskolan och niogradiga betyg i högskolans grundutbildning.

Forskarutbildningen får naturligtvis en elvagradig skala med fyra olika former av underkänt.

Jag ringer Honeth på måndag.

4 kommentarer:

vänstra stranden sa...

Jag reagerar precis som du. Dessutom används det idiotiska argumentet att vi skall vara "lika". 1. Vi är inte lika för här betygen målrelaterade och i Europa är de relativa (det är en himla skillnad) samt 2. Varför är det värde i att vara lika när vi har politiskt valt olika system?

Ulf Bjereld sa...

Ja, detta är verkligen eländigt. Jag tror i alla fall att borgerligheten här får jobba i opinionsmässig uppförsbacke. Sjugradig betygsskala för sjätteklassare är ingen röstvinnarfråga.

Nils sa...

vänstra stranden: När debatten om att införa ECTS-betyg i den svenska högskolan gick som hetast (och jag samtidigt var kårpamp) fanns det en viss förvirring kring det här med relativa och absoluta betyg.

Eftersom hela poängen med att införa skalan i Sverige skulle vara enklare jämförelser med andra länders betyg, föll det platt eftersom skalan i Sverige just skulle fortsätta att vara absolut.

Min misstanke är att vi kommer att röra oss tillbaka mot de relativa betygen på alla nivåer, sakta men säkert. Annars kan man ju inte jämföra.


Ulf: Jag är inte säker på att du har rätt. Jag tror att vi håller på att förlora det diskursiva slaget om betygens roll i skolan till borgerliga ordning och reda-rankare.

När "vanliga elever" intervjuas i tidningar, radio och i TV brukar de flesta tycka att det är bra med fler betygssteg, bland annat för att de är så irriterade på G+ och VG-. Min rekommendation skulle kanske snarare ha varit att sluta med att föra in fler betygssteg smygvägen på det sättet.

Själv fick jag bedömningen "svag spets" på min kandidatuppsats i statsvetenskap, vilket dock inte går att utläsa ur mitt LADOK-utdrag, där det står ett okomplicerat VG.

Ulf Bjereld sa...

Nils kan ju ha rätt i att jag önsketänker en smula i det här fallet. Jag tenderar att göra det emellanåt...

Det stämmer att flertalet tillfrågade gymnasister brukar vilja ha flera betygssteg. Men jag tror inte att föräldrar till tonårsbarnen är lika positiva. Jag tror att inställningen till betyg är en åldersfråga (man mognar med åren...) och inte en generationsfråga. Därför tror jag heller inte att vi förlorat den diskursiva kampen om betygen.

Jag vill i vilket fall passa på att gratulera till det säkert rättvisa VG-betyget på kandidatuppsatsen!