fredag, september 29, 2006

Yes, it's another bloggenkätkedjebrev

Marta har utmanat mig på en enkät om politisk identitet. Jag försöker så gott jag kan:

1) Politisk ideologi du förespråkar?
Demokratisk socialism. Verklig frihet för alla människor kan inte uppnås i ett samhälle med stora ekonomiska skillnader, och jag anser därför att ett klasslöst samhälle ska eftersträvas byggt på solidaritet och respekt för människans vilja till självförverkligande. Notera det sistnämnda. Det demokratiska i kråksången är naturligtvis att detta inte ska ske med någon väpnad revolution eller något upplyst parti som leder de omedvetna massornas kamp eller nåt annat dumt. Den demokratiska socialismen arbetar långsamt men effektivt, med parlamentarisk demokrati och folkrörelsearbete.

2) Politisk ideologi du föraktar mest?
Det skulle vara frestande att svara "klassisk liberalism", dvs avgrundsliberalism, men den farligaste fienden är naturligtvis fascismen.

3) Materialist eller idealist?
Det är ganska tråkigt att svara både-och, men jag blir nog tvungen. Jag är djupt övertygad om att människans samhällsutveckling är ett resultat av ett samspel mellan aktörer och strukturer och mellan idéer och materiella villkor (och varför inte arv och miljö). Det är också så att aktörer, strukturer, idéer och materiella villkor påverkar varandra i ett komplicerat växelspel.

Till naturen är jag nog ohjälplig idealist.

4) Plikt- eller konsekvensetik i politiken?
På det personliga planet håller jag på pliktetik, men jag svävar lite på målet vad gäller politiken.

5) Politiskt uppvaknande?
Valrörelsen 1991. Jag var tolv år och lyckades ge vänsterpartiet 90 % av rösterna i min klass i skolvalet. Jag var verkligen förbannad på Bildt. Nu kan jag inte minnas vad det var som gjorde mig till socialist - jag kommer från ett borgerligt hem med klassresande föräldrar och mina syskon har gått skilda politiska vägar, men vi kan väl skylla det på kristendom och idealism i brist på bättre.

Ett annat uppvaknande var en kväll på Kalmar Nation i början av 2004 då jag pratade ideologi med en annan vänsterpartist. Diskussionen slutade med att jag blev aktiv socialdemokrat och han aktiv folkpartist.

6) Politisk detour?
Ja, jag kallade mig ju faktiskt kommunist i flera år, även om det rörde sig om en utopisk kommunism - närmast en apostolisk kommunism - snarare än en praktisk-revolutionär variant. Jag gillar kollektiva lösningar fortfarande, även om jag har gett upp hoppet om fullt utbyggd egendomsgemenskap. Jag har dock alltid varit en svuren motståndare mot revolutionsromantik.

7) Enskild person som påverkat dig politiskt?
Nu kommer det att låta som ett tacktal på en TV-gala, men jag kör ändå:

Mor och far för att de aldrig stod i vägen för mitt politiska engagemang även om de inte höll med mig; min gamle klasskompis från högstadiet Joakim Sjöberg för att han hetsade mig till att gå med i ett politiskt ungdomsförbund 1994; Christian Resebo som är en av landets mest radikala socialliberaler; och alla ideologiska djupingar i LSSK som tvingar mig att skärpa mig när jag pratar med dem. Och ja, de har alla påverkat mig politiskt.

8) Bok som påverkat dig mest politiskt?
Tråkigt att svara Bibeln, men det får jag nog ändå göra. Jag har ett sönderläst exemplar av Leo Hubermans "Människans rikedomar" från min vänstersocialistiska tonårstid.

9) Största bristen i den politiska ideologi du förespråkar?
Som Marta också skriver handlar det dels om svårigheten att integrera fler perspektiv i maktanalysen, som exempelvis könsmaktsordningen, men också en viss handfallenhet inför en ny klasstruktur med en stor och välmående medelklass som börjar snegla åt högern och en minskande, men allt mer marginaliserad, underklass, vars medlemmar verkar söka sin politiska hemvist i den radikala islamismen och Sverigedemokraterna snarare än i socialdemokratin.

10) Viktigaste enskilda politiska frågan?
Internationell solidaritet. Internationalen bär lycka åt alla.


Uppdatering: Just det, man ska ju skicka vidare. Det får bli några på fel sida gärdsgården: Andreas Bergh, Johan Folin och Johanna Nylander.

4 kommentarer:

Johanna Nylander sa...

Nu har jag svarat.

Syrran sa...

Kul att folk skickar runt MIN enkät, men credda den som creddas bör! :)
Mvh (ogina...)Syrran

Johan Folin sa...

Nu har jag svarat.

drbergh sa...

1) Politisk ideologi du förespråkar?
Socialliberalism.

2) Politisk ideologi du föraktar mest?
Förakta är väl i starkaste laget?. Jag konstaterar nog mest att det finns en del ideologier som har fått det mesta om bakfoten.

3) Materialist eller idealist?
Idealist, dock en ganska pryltokig sådan.

4) Plikt- eller konsekvensetik i politiken?
Jag har svårt att se hur plikter kan motiveras på andra sätt än genom sina konsekvenser, åtminstone på lång sikt. Själv är jag numera konsekvensetiker på ganska lång sikt, så lång sikt att det nog kan se ut som pliktetik. I politiken är tidshorisonten dock kortare, de positiva konsekvenserna bör ju helst komma innan mandatperioden är slut – även om jag personligen vill belöna de politiker som tänker längre än så.

5) Politiskt uppvaknande?
Har nog alltid varit intresserad av politik.

6) Politisk detour?
Jag testade att vara lite nyliberal i sjunde klass. Det gick sådär.

7) Enskild person som påverkat dig politiskt?
Bengt Westerberg. För sättet att tänka och bedriva politik på, präglat av klarsynt rationalism, kunnighet och käsla för att vissa frågor är viktogare än andra.

8) Bok som påverkat dig mest politiskt?
”Visst är ni sjuk” av Richard Fuchs.
Skämt åsido, mitt sätt att tänka just nu är starkt inluerat av första volymen av Ken Binmores ”Game theory and the social contract”, som jag läste för kanske 3 år sedan.

9) Största bristen i den politiska ideologi du förespråkar?
1. När det gäller många värderingsfrågor lägger sig liberalismen på soffan och säger att det får var och en fundera ut själv. Den kan därmed aldrig bli lika eldig som konservatism eller socialism – men detta är såklart också dess styrka.

2. Det är svårt att vara helt konsekvent som socialliberal, vilket gör det lätt för kritiker att hitta motsägelser i den praktiska politiken. Men hellre klok och an smula inkonsekvent än konsekvent galen.

10) Viktigaste enskilda politiska frågan?
Fri invandring.