torsdag, augusti 24, 2006

Ingenting förändras av sig själv

Högern släppte sitt valmanifest igår. Exakt hur långt vi har kommit från 90-talets nyliberala retorik kan sammanfattas i den här meningen: "Den solidaritet som uttrycks genom de offentliga välfärdssystemen behöver kompletteras med ett samhälle som i högre grad präglas av medmänsklighet, ansvarstagande och idealitet." Vad hände med "satsa på dig själv" och egennyttomaximerande atomära individer? Landets 15 libertarianer (alla har egna bloggar) lär sätta lightcolan i halsen.

Hur märkligt det än kan tyckas är de borgerliga partiernas valmanifest en seger för socialdemokratiskt samhällsbyggande: vi lyckades så bra att till och med våra politiska motståndare erkänner det - om inte i handling, så åtminstone i ord.

Och efter uppsatsseminariets obligatoriska beröm, över till kritiken.

Man kan inte stjäla socialdemokratiska slagord utan att komplettera dem med konkret politik. När man på sid 7 säger "Vi ska inte konkurrera med låga löner, utan
genom att producera varor och tjänster med ett allt högre värde." följer man upp det med att sänka nivån i a-kassan - vilket naturligtvis innebär att man tvingar ut folk i jobb med just lägre löner.

Man kan stjäla socialdemokratiska konkreta politiska lösningar och kalla dem för nånting annat, men det är ganska lätt att genomskåda. Jobbgarantin för ungdomar finns idag,men kallas för aktivitetsgaranti. Men visst låter det bättre med jobb än med aktiviteter?

Ett avskaffande av fastighetsskatten innebär att de rika vinner och de fattiga förlorar. Så enkelt är det. Eftersom reformen ska finansieras med höjd reavinstbeskattning minskar man incitamenten för äldre med utflugna barn som sitter i stora hus och skulle kunna tänka sig att sälja flytta till en lägenhet. Tough luck, barnfamiljer. Men jag antar att det är nödvändigt för att blidka skattekverulanterna i Täby.

Inga politiska partier står fria från "särskild satsnings"-tänkandet. Utan att man exakt uttrycker vad det är man egentligen menar, utlovar man en "särskild satsning" som ska ta hand om alla tänkbara problem. Det finns ett par sådana i högerns manifest. Min favorit är en "läsa-räkna-skriva-satsning" som ska genomföras under de första skolåren. Kanske vi kan vänta oss en springa fort-satsning på idrottslektionerna?

I högskolan ska resurstilldelningssystemet premiera kvalitet framför kvantitet. Idag får högskolorna som bekant ersättning efter studenternas prestationer, vilket ger incitament för att godkänna så många studenter som möjligt. Vad högern inte berättar i manifestet är hur tilldelningssystemet ska konstrueras för att undvika att högskolorna struntar i att få igenom några studenter över huvud taget. Under 1940-talet hade de humanistiska ämnena vid Stockholms universitet en genomströmning (andelen poäng som studenterna verkligen tar) på 11 %.

Man kan stjäla en socialdemokratisk reform, men det är oklart varför man i så fall ska göra den marginellt sämre än originalet. Högerns förslag till tandvårdsreform utökar inte fri tandvård till 24 års ålder, "självrisken" är högre, och subventionerna av tandvård på högre nivåer är något lägre.

Om man inte kommer överens om en fråga, kan man försöka dölja det, men det funkar inte alltid. Som bekant vill moderaterna sänka biståndet. Det har de inte velat ge med sig på, och i valmaifestet står det därför att man ska verka för att biståndsnivån höjs i hela världen. Vad det nu betyder för svenskt bistånd.

Slutligen kan man helt utelämna en fråga som man för sitt liv inte kan komma överens om, men man riskerar då at tvingas svara på frågor om den ända fram till valdagen. Hur det blir med familjepolitiken, hemmafrubidragen och föräldraförsäkringen får vi se sen, uppenbarligen.


Nåväl. I kväll står kamrat Wiehe på scenen på Stortorget i Malmö tillsammans med bland annat Stefan Sundström, Timbuktu, Joakim Thåström, Lars Winnerbäck, Lisa Ekdahl, Idde Schultz och Dregen och visar hur vänsteryttern kan dribbla bort högerbacken med bara musik som vapen.

Här kan du lyssna på moderaternas musikaliska motattack.

7 kommentarer:

Johan Folin sa...

Har du länkar till de libertarianska bloggarna? Skulle vilja veta vilka de andra är :)

Nils sa...

Haha...du är inte lika galen som många andra. Jag länkar upp några imorgon...har lite bråttom nu. Wiehe ikväll, vet du...

Ulf Bjereld sa...

Är lightcola drycken för libertarianer? Jag gillar hallonsoda och pommac - vågar man tänka på vad det kan betyda :-)

Nils sa...

Johan: flera av de 15 libertarianerna (jag brukar föredra beteckningen avgrundsliberaler) återfinns inom Liberala Partiet. Notera att alla på deras valsedel är män. Jag tror att libertarianism är en i huvudsak manlig åkomma.

Annars är väl gamla fina Libertarianen i rum 101 ett bra exempel.

Vänstra stranden: lightcolan var mest för att jag inte kom på nåt bättre, men det passar väl bra med att föregivna individualister älskar att dricka samma skit som alla andra? Annars är väl vänsterpartister rödvinsdrickare, sossarna tar en öl och miljöpartisterna dricker surkålssaft.

Gustav Lundblad sa...

Louise P är väl en kvinnlig libertarian, och en synnerligen energisk sådan. Näst Norberg min favorit i klassen. (www.louisep.com).

Vad gäller det som här kallas för "högerns" manifest, så är det näst mest positiva att man faktiskt försöker göra något åt den massiva arbetslösheten (om än inte på långa vägar tillräckligt). Det mest positiva är att man är oväntad tydlig i sitt ställningstagande för demokrati och frihandel i den utrikespolitiska delen (det senare borde rimligen försvåras av Centerns osolidariska hållning i frågan.

"Demokratifrågorna är centrala. Demokratier krigar inte med varandra och
hungersnöd förekommer sällan i demokratiska stater.
Det är oacceptabelt att tre miljarder människor lever på mindre än två dollar om
dagen. Det internationella samfundet kan utrota fattigdomen, men då krävs det att
fattigdomsbekämpningen organiseras på ett långt bredare sätt, att den samlade
internationella biståndsnivån höjs, att biståndet effektiviseras och att skadlig
protektionism undanröjs. Sverige bör ta internationella initiativ som höjer
ambitionen när det gäller fattigdomsbekämpningen."

Nils sa...

Gustav: Du bör notera att manifestet inte säger något om exempelvis Sveriges biståndsnivå, då moderaterna vill sänka den. I fråga om frihandel råder politisk enighet över blocken (med, som sagt, ett frågetecken för Centern.

I övrigt: jag var på Stadsbiblioteket igår och såg då tidskriften "Nyliberalen", som mest påminner om ett fanzine för sektmedlemmar. Bladet ges ut av Frihetsfronten och innehåller lika många angrepp mot borgarna som mot sossarna eftersom borgarna anses vara sossar. Dessa liberalismens maoister tipsar om Moderskeppet, Henrik Alexandersson och Johan Norberg.

Men libertarianismen i Sverige är som sagt en dissidentspillra.

Gustav Lundblad sa...

Jo, jag är medveten om moderaternas osolidariska hållning i biståndsfrågan.

Å andra sidan blir det lätt så i svensk biståndsdebatt att man fokuserar allt för mycket på volym istället för att se till den kvalitativa problematiken. Det funkar inte att bara pumpa ut pengar och tro att allt blir bra, det visar inte minst erfarenheterna vi har från Afrikas utveckling de senaste 30 åren. Demokrati- och katastrofbistånd bör sättas i första rummet.