torsdag, augusti 17, 2006

Bloggkaravan, val-06

Kulturbloggen utmanar typ alla som vill på bloggkaravan och vi hänger på så klart. Ämnet är "Vilken eller vilka frågor tycker du är viktigast i valet och varför?"

Det är ju tämligen uppenbart att den viktigaste valfrågan i höst för partierna är arbetslösheten, och de två blockens respektive metoder för att utrota den. Socialdemokraterna är tydliga med att eftersträva full sysselsättning och att vägen går via utbildning, satsningar på praktik- och lärlingsplatser etc. Högern är mer inne på att urholka arbetsrätten och sänka bidragen.

Så jag tänkte istället ta upp några frågor som borde få mer uppmärksamhet i valrörelsen (därmed inte sagt att de nödvändigtvis är viktigare än full sysselsättning). Jag säger inte heller att inget av partierna talar om frågorna, men de blir liksom inte löpsedelsnyheter, om ni förstår vad jag menar.


  • EU. Eftersom EU fortfarande är en känslig fråga i Sverige och det inte finns någon europeisk debattarena brukar ingen prata om EU i valtider. Det är synd, eftersom EU är en politisk gemenskap som påverkar oss alltmer i takt med att integrationen fortskrider. Och EU-parlamentet i all ära, Sveriges inflytande i EU kommer fortfarande i form av regeringen, när den i ministerrådet och Europeiska rådet bankar in den svenska linjen. Det finns tonvis av frågor att ta ställning till: höger-vänsterdimensionen i EU, utvidgningen, det konstitutionella fördraget.

  • Jämställdhet. Vad hände med FI, Feministas, Anders Borgs omvändelse? Varför pratar alla om vårdnadsbidrag utan att tala om vad det egentligen gäller: hemmafruarnas återkomst i medelklassen? Varför pratar vi inte mer om kvinnors löner, den manliga dominansen i näringsliv och akademi? Varför har det blivit fult att prata om patriarkatet?

  • Kriget mot terrorn. Trots att Timbro talar om Bodströmsamhället råder inga motsättningar mellan högern och vänstern i fråga om avvägningen mellan individens rättigheter och kollektivets säkerhet. Vi hade lika gärna kunnat tala om Pehrsonsamhället. Det är liksom inte så lätt att mucka när tusentals människor löper risk att dö till följd av terrorattentat. Men frågan borde in i valrörelsen, också hos socialdemokrater och folkpartister.

  • Miljön. Borgarna har ingen miljöpolitik, så varför skulle de vilja prata om det? När det rödgröna blocket pratar om grön skatteväxling, satsningar på alternativa energikällor och slopat oljeberoende är alliansen mer intresserad av att sänka bensinskatten, bygga nya kärnkraftverk och göra sig av med alla jobbiga miljöregleringar för företagen. Det duger inte.

  • Globaliseringen. Alla pratar om globaliseringen, men inget gör något åt den. Eller rättare sagt: alla pratar om att globaliseringen innebär att svenska industrijobb försvinner till Asien, men ingen pratar om vad som händer i utvecklingsländerna. Hur bör vi arbeta med internationellt utvecklingssamarbete? Hur kan vi påverka resten av EU så att vi kan få bort de orättfärdiga jordbrukstullarna? Afrika, liksom. Vad hände med internationell solidaritet? Den svenska valrörelsen 2006 är, med tanke på att världen är mindre än någonsin, plågsamt provinsiell.

2 kommentarer:

Susanne sa...

Ja, jag känner en häftig saknad efter mer fokus på lösande av utrikespolitiska konflikter, vår roll i EU och hur vi ska utveckla samarbetet, vår roll i andra utrikespolitiska sammanhang. Men det är väl antagligen sant som det påstås - nämligen att inget val någonsin (med möjligen två undantag) har vunnits på en utrikespolitisk profil. Det är konstigt med tanke på att utrikes- och EU-politiken numera genomsyrar alla politikområden. Känner stor frustration!

Klimt sa...

jag är med dig. Men angående sossarnas metoder för att bekämpa arbetslöshet så framstår det mest som tandlöst i förhållande till Vänsterns förslag som går till roten med problemet: Utgiftstaket, den självständiga riksbankens räntepolitik och dräneringen av offentliga sektorn. Pengarna finns, det är bara sosseledningens rädsla för att bryta med den nyliberala dogmen om 4% arbetslöshet och alldeles för låg inflation som står i vägen. Det finns en kongressbeslut för prioritering av arbetslöshet framför inflation, det är bara att följa. I övrigt, ja, valdebatten bör breddas.