onsdag, juni 28, 2006

Fimpa eller gråt, rökare.

Under våren studerade jag den snabba utbredningen av rökfria serveringar över världen, och särskilt i EU, något som har kommenterats tidigare på bloggen. Det hela resulterade i en kandidatuppsats i statsvetenskap, som kan laddas ner här.

Fram till och med april 2006 hade 35 av världens länder infört rökfria serveringar. Av dessa var inte mindre än 15 EU-länder, trots att det rör sig om en fråga som inte behandlas inom ramen för EU-samarbetet. Alla "typer" av EU-länder, dvs fattiga och rika, nya och gamla, små och stora, öst- och västländer, liberala och socialdemokratiska etc finns med i gruppen.

Uppsatsens slutsats var att de intensiva kontakter mellan politiker, tjänstemän, lobbyister etc som EU-samarbetet ger upphov till, leder till att politiska lösningar sprids och tas i bruk snabbare än i resten av världen, även när det gäller politikområden som inte omfattas av samarbetet.

Kanske inte helt revolutionerande, men om fenomenet går att generalisera till andra områden betyder det att EU-länderna blir mer lika varandra oberoende av vad man rent faktiskt kommer överens om på EU-nivå. En sorts flexibel integration, om man så vill. Man behöver inte göra som de andra, men det gör man oftast ändå.

Rökförbudet på barer och restauranger var naturligtvis ett sätt att minska icke-rökarnas utsatthet för passiv rökning. Eventuella resonemang om krögarnas oförytterliga liberala rättigheter att tillåta rökning i sina lokaler vägde lätt mot samhällets kostnader för sjukvård, långtidssjukskrivningar, skattebortfall, och andra, mindre ekonomistiska argument.

Ännu ett slag mot tobaksindustrin kom igår, när USAs Surgeon General presenterade forskning som visar att det inte finns några "säkra nivåer" av passiv rökning. Passiv rökning ökar risken för icke-rökare att drabbas av hjärtsjukdomar och cancer med 20-30 %, och spädbarn som utsätts för tobaksrök löper risk att drabbad av plötslig spädbarnsdöd.

Rapporten visar också att indelning av lokaler i rökar- och icke-rökaravdelningar inte hjälper. Helt rökfria inomhusmiljöer är det enda sättet att undvika farorna med passiv rökning.

NY Times skriver om det idag, och rapporten finns här.

Inga kommentarer: