fredag, juni 30, 2006

Bra gjort, Supreme Court!

Igår var en stor dag för internationell rätt och mänskliga rättigheter. Igår avgjordes Hamdan-fallet i U.S. Supreme Court och med röstsiffrorna 5-3 till Bush-administrationens nackdel. Geneve-konventionen ska i princip gälla. I underrätten menade dock majoriteten att Geneve-konventionen i och för sig är ratifierad, men att den inte är "self-executing". Man resonerade nämligen att det i och för sig fanns en antagen internationellt traktat, men att rättigheterna inte kunde hävdas av en individ vid en amerikansk domstol enligt lydelserna i konventionen. Då inte heller någon annan amerikansk lag medger individer att hävda dessa rättigheter så följde det, enligt underrätten, att Geneve-konventionen inte var tillämplig. Därmed medgavs alltså fången Hamdan (som alltså hålls på Guantanamo base) inte de rättigheter som tillkommer en prison of war (POW) enligt Geneve-konventionen.

Efter gårdagens domslut har det rättssystem som vuxit fram genom århundradena alltså försökt att åter balansera rättsskyddet för det allmänna gentemot rättsskyddet av individers rättigheter. Jag inser att jag antar en konservativ åsikt i denna fråga - jag vill vara traditionell! Jag ser hellre att misstänkta och fångar behandlas och prövas inom ramen för rättssystem som vuxit fram genom många århundraden. Bush-administrationens nytänkande kräver istället med hänvisning till särskilda nya omständigheter i kriget mot terrorism att det behövs specialdomstolar (utan insyn) och särskild behandling av "enemy combattants" och misstänkta köper jag inte alls. Och jag lovar - jag skäms inte ett dugg för min "traditionella" ståndpunkt!

En stor eloge till de flitiga advokater och jurister som oförtrutet driver dessa rättsfall i USA! Och tack till Stevens, Souter, Breyer, Ginsburg och Kennedy för att de dömde på ett sätt som jag tycker borde vara självklart! Vissa värden måste försvaras - annars förlorar vår civilisation sin värdighet och mening. Och även USA existerar i ett internationellt sammanhang med internationell rätt. Även USA, även USA.

1 kommentar:

Daniel J sa...

Ja, det var ett bra domslut. Vi får verkligen hoppas att Stevens, som ju fyller 86 år i år, orka hålla ut till 2009, då förhoppningsvis USA får en demokrat till president.

Med vänlig hälsning
Daniel J från LSSK
(som är intresserad av den amerikanska högsta domstolen eftersom den har så stort politiskt inflytande)