fredag, juni 30, 2006

Bra gjort, Supreme Court!

Igår var en stor dag för internationell rätt och mänskliga rättigheter. Igår avgjordes Hamdan-fallet i U.S. Supreme Court och med röstsiffrorna 5-3 till Bush-administrationens nackdel. Geneve-konventionen ska i princip gälla. I underrätten menade dock majoriteten att Geneve-konventionen i och för sig är ratifierad, men att den inte är "self-executing". Man resonerade nämligen att det i och för sig fanns en antagen internationellt traktat, men att rättigheterna inte kunde hävdas av en individ vid en amerikansk domstol enligt lydelserna i konventionen. Då inte heller någon annan amerikansk lag medger individer att hävda dessa rättigheter så följde det, enligt underrätten, att Geneve-konventionen inte var tillämplig. Därmed medgavs alltså fången Hamdan (som alltså hålls på Guantanamo base) inte de rättigheter som tillkommer en prison of war (POW) enligt Geneve-konventionen.

Efter gårdagens domslut har det rättssystem som vuxit fram genom århundradena alltså försökt att åter balansera rättsskyddet för det allmänna gentemot rättsskyddet av individers rättigheter. Jag inser att jag antar en konservativ åsikt i denna fråga - jag vill vara traditionell! Jag ser hellre att misstänkta och fångar behandlas och prövas inom ramen för rättssystem som vuxit fram genom många århundraden. Bush-administrationens nytänkande kräver istället med hänvisning till särskilda nya omständigheter i kriget mot terrorism att det behövs specialdomstolar (utan insyn) och särskild behandling av "enemy combattants" och misstänkta köper jag inte alls. Och jag lovar - jag skäms inte ett dugg för min "traditionella" ståndpunkt!

En stor eloge till de flitiga advokater och jurister som oförtrutet driver dessa rättsfall i USA! Och tack till Stevens, Souter, Breyer, Ginsburg och Kennedy för att de dömde på ett sätt som jag tycker borde vara självklart! Vissa värden måste försvaras - annars förlorar vår civilisation sin värdighet och mening. Och även USA existerar i ett internationellt sammanhang med internationell rätt. Även USA, även USA.

torsdag, juni 29, 2006

Almedalsbloggarna sammanfattade på förhand

Ännu en grej som jag missar på grund av mitt tillfälliga funktionshinder: Almedalsveckan. Under den närmaste tiden kommer landets politruckbloggar inte att handla om någonting annat än Maud Olofssons klädval, SSU:s förmåga att uppträda i grupper om hundra (legio, ty vi äro många), Göran Hägglunds halvroliga vitsar och vilken bloggare som träffade vilken annan bloggare efter NMI:s seminarium om att DN:s ledarskribenter är dubbelmaoister från Neptunus avlönade av pengar stulna ur Handelsförbundets fikakassa.

Dessutom några länkar till en dagstidning som skriver om valfritt partis senaste utspel om sänkt bensinskatt, obligatorisk elektronisk fotboja för asylsökande och möjlighet att utdöma dubbla livstidsstraff till särskilt hemska brottslingar som det skrivits om i kvällstidningarna. Kanske ett foto på valfri bloggare tillsammans med en somrig Johan Jakobsson.

Några gliringar om Junilistan/FI/Sverigedemokraterna, och sen är man hemma. Vadå jag bitter?

Nåväl, om man är politiknörd (som man ju är), så får man förmodligen betydligt mer ut av att läsa Paul Valös bloggroman om Almedalsveckan 2005. Paul Valö (pseudonym för Johan Vamstad, doktorand i statsvetenskap vid Mittuniversitetet och fd lundastudent och Ateneum-hang-around) skriver i Hunter S. Thompsons efterföljd om en magisk resa fylld av whiskygroggar, ågren och Almega-tidningar.

LO-ekonomen Dan Andersson tillägnas ett husaltare vid sidan om Klaus Kinski, Karin Svensson-Smith kallas för Miljöpartiets smartaste värvning, Mikael Odenberg förvandlas till ondskan inkarnerad under ett seminarium om bostadspolitik och Allians för Sverige kallas konsekvent för en "homoerotisk självmordskult". Författaren håller på att kvävas av medelålders S-kvinnor och uppträder stupfull på ett IOGT-NTO-seminarium.

Det är gonzo. Det är smaklöst. Det är skoj. Läs själva.

onsdag, juni 28, 2006

Fimpa eller gråt, rökare.

Under våren studerade jag den snabba utbredningen av rökfria serveringar över världen, och särskilt i EU, något som har kommenterats tidigare på bloggen. Det hela resulterade i en kandidatuppsats i statsvetenskap, som kan laddas ner här.

Fram till och med april 2006 hade 35 av världens länder infört rökfria serveringar. Av dessa var inte mindre än 15 EU-länder, trots att det rör sig om en fråga som inte behandlas inom ramen för EU-samarbetet. Alla "typer" av EU-länder, dvs fattiga och rika, nya och gamla, små och stora, öst- och västländer, liberala och socialdemokratiska etc finns med i gruppen.

Uppsatsens slutsats var att de intensiva kontakter mellan politiker, tjänstemän, lobbyister etc som EU-samarbetet ger upphov till, leder till att politiska lösningar sprids och tas i bruk snabbare än i resten av världen, även när det gäller politikområden som inte omfattas av samarbetet.

Kanske inte helt revolutionerande, men om fenomenet går att generalisera till andra områden betyder det att EU-länderna blir mer lika varandra oberoende av vad man rent faktiskt kommer överens om på EU-nivå. En sorts flexibel integration, om man så vill. Man behöver inte göra som de andra, men det gör man oftast ändå.

Rökförbudet på barer och restauranger var naturligtvis ett sätt att minska icke-rökarnas utsatthet för passiv rökning. Eventuella resonemang om krögarnas oförytterliga liberala rättigheter att tillåta rökning i sina lokaler vägde lätt mot samhällets kostnader för sjukvård, långtidssjukskrivningar, skattebortfall, och andra, mindre ekonomistiska argument.

Ännu ett slag mot tobaksindustrin kom igår, när USAs Surgeon General presenterade forskning som visar att det inte finns några "säkra nivåer" av passiv rökning. Passiv rökning ökar risken för icke-rökare att drabbas av hjärtsjukdomar och cancer med 20-30 %, och spädbarn som utsätts för tobaksrök löper risk att drabbad av plötslig spädbarnsdöd.

Rapporten visar också att indelning av lokaler i rökar- och icke-rökaravdelningar inte hjälper. Helt rökfria inomhusmiljöer är det enda sättet att undvika farorna med passiv rökning.

NY Times skriver om det idag, och rapporten finns här.

måndag, juni 26, 2006

Dagens högerpassning #3

"Några menar att det inte spelar så stor roll om kristdemokraterna lägger fram ett enskilt förslag om höjda pensioner. Vi kristdemokrater är av bestämd uppfattning att ju fler som lägger sin röst på vårt parti ju större blir vårt mandat i en framtida borgerlig regering, där vi kommer att driva frågan om höjd garantipension. Vi är som saltet i havregrynsgröten! En liten nypa salt ger en välsmakande gröt som helhet."

Riksdagskvinnan Else-Marie Lindgren (kd) liknar de borgerliga partierna vid en grå, kletig massa och sitt eget parti vid natriumklorid.

söndag, juni 25, 2006

Alla krig är hänsynslösa; det är poängen

Med anledning av att världen med stigande förvåning ser hur en vänlig inställd militärmakt använder sig av hänsynslöst våld mot civilbefolkningen i ett ockuperat land och det svenska försvaret har bränt 60 miljoner på en PR-kampanj kommer här ett citat från general Clausewitz monumentala bok om kriget:

"Mänskovänliga själar kunde lätt tro att det skulle gå att avväpna eller slå ner fienden utan att förorsaka allt för många sår, och att det vore den sanna krigskonsten. Hur bra det än ter sig, måste man dock göra sig av med sådana missuppfattningar, ty i så farliga saker som krig är de misstag som beror på välvilja de farligaste. Den som använder sig av det hänsynslösa våldet får ett övertag när motståndaren handlar annorlunda. Så måste man se på saken, och det är en onödig, till och med felaktig strävan att missförstå krigets natur av motvilja mot råheten."

- General Karl von Clausewitz, Vom Kriege (1832), min övers.

torsdag, juni 22, 2006

Dagens högerpassning #2

"Allians för Sverige är det enda regeringsalternativet inför valet 2006."

Fredrik Reinfeldt glömmer tillfälligt bort att Sverige är en demokrati. Ur Moderaternas nyhetsbrev 22 juni 2006.

onsdag, juni 21, 2006

Utspel i augusti redan idag!

Jag vet inte om ni har märkt det, men det har blivit långt vanligare bland borgerliga debattörer att hänvisa till Danmark som fyrbåk än USA på sistone. Ett exempel är Maud Olofssons reklam för "den danska modellen" för arbetsmarknadspolitik, "flexicurity".

En intressant detalj är naturligtvis att Maud tenderar att framhäva "flexi"-delen i modellen som gör att arbetsgivare kan anställa och avskeda lättare än i Sverige. Att modellen också innebär en högre nivå i A-kassan och att Danmark lägger dubbelt så mycket som Sverige (räknat som andel av BNP) på arbetsmarknadspolitiska åtgärder håller hon däremot nogsamt tyst om, vilket får mig att misstänka att hon inte har tänkt att kopiera modellen rakt av.

Igår slöts ett omfattande avtal mellan den danska högerregeringen och partierna Dansk Folkeparti, Socialdemokraterna och Radikale Venstre om en långsiktig reformering av det danska välfärdssystemet. Den del i avtalet som handlar om invandringspolitik står dock endast regeringen och Dansk Folkeparti bakom.

Avtalet, som bland annat innebär att pensionsåldern höjs till 67 år och att 50 % av befolkningen ska genomgå eftergymnasial utbildning, har fått små notiser i svensk press, vilket är dumt. Jag förutspår nämligen att en del av förslagen bekvämt kan återanvändas som utspel i valrörelsens slutskede - åtminstone dem som inte Sverige redan har genomfört, som att en procent av BNP ska gå till forskning. Det har ju funkat förr. Höjd pensionsålder är förmodligen inget att vifta med i Almedalen - vi har ju hur som helst redan löst det problemet genom att folk kommer att vara tvungna att arbeta längre ändå för att kunna överleva på sin pension - och 50 %-målet verkar ju vara politiskt inopportunt den här säsongen, men det finns ju annat smått och gott.

Här listar jag alltså några av de idéer som jag tror att, tja, varför inte centern, folkpartiet, kristdemokraterna och moderaterna, pressade av vikande opinionssiffror, kommer att släppa som bomber till massmedia nånstans runt mitten av augusti. Kom ihåg var ni läste det först!

(Sidhänvisningarna gäller avtalstexten, som finns här.)

- personer över 55 som har förlorat rätten till A-kassa ska erbjudas särskilda "seniorjobb" inom kommunal service med lönebidrag från staten (påminner väldigt mycket om plusjobben, men det har ju ett nytt namn) (24)

- avveckling av skyldighet att gå i pension vid en viss ålder (26)

- a-kassan tar, i kraft av sin kunskap på branschområdet, hand om första kontakten med den arbetslösa istället för Arbetsförmedlingen (en dark horse, men just därför användbar - vilket försvar ska socialdemokraterna sätta upp mot ett förslag som innebär mer inflytande för facket?) (41)

- betygsbonus för ungdomar som börjar tidigt på högskoleutbildningar (what we in Sweden call direktövergångar) (60)

- mentorssystem för svaga elever i grundskolan (66)

- en årskurs 10 inrättas i grundskolan för att ta hand om elever som inte får behörighet till gymnasieutbildningar eller tvingas hoppa av en påbörjad gymnasieutbildning (67)

- en globaliseringsfond som omfattar 1/2 % av BNP inrättas för investeringar i forskning och utveckling, innovationssystem och utbildning (jo, jag vet, vi har redan sånt i Sverige, men det är ett slagkraftigt namn, ok?) (85)

- en "integrationsexamen" införs för invandrare, som innebär att det krävs 2 1/2 års heltidsanställning i Danmark och ett språktest för att få permanent uppehållstillstånd (sug på den, Rojas!) (97)

- för personer som ansöker om anhöriginvandring införs ett prov i danska och dansk samhällskunskap, bland annat om danska normer och värderingar; provet görs i hemlandet och kommer att kosta runt 2600 DKK för den ansökande; västerlänningar (jodå, jag skämtar inte) behöver inte göra provet (98)

- ett green card-system införs, som innebär att särskilt välkvalificerade utlänningar (vad avser utbildning, språkkunskaper etc) kan få ett utvidgat jobbsökningsvisum på 6 månader (99)

- uppehållstillstånd kan ges till utlänningar som får jobberbjudanden inom sektorer som har arbetskraftsbrist, samt till utlänningar som får jobberbjudanden inom andra sektorer med en lön på över 450 000 DKK om året (99)


Bara att välja och vraka. Och, visst, jag utesluter inte möjligheten att även sossarna kan få för sig att plocka upp någon av idéerna, men jag känner liksom instinktivt att folkpartiet kommer att plocka upp några av de förslag som rör invandring, integration och utbildning; kristdemokraterna uppfinner seniorjobben och moderaterna slår alla med häpnad genom att föreslå att a-kassan ska få utökade arbetsuppgifter.

Jag återkommer om två månader med en uppdatering.

måndag, juni 19, 2006

Dagens högerpassning #1

"Maktfeministerna (s) har gjort oss till maktlösa arbetsrobotar."
- Monika Bodling i en insändare i SDS 20060619 (ej på nätet).

lördag, juni 17, 2006

Högern är bara såååå 2005!

Tillbaka i bloggosfären efter en månad som som har gjort mig till fil kand i statsvetenskap och temporärt rullstolsbunden (hände samma dag, faktiskt) läser jag senaste (nr 32) Bon och blir uppfriskad.

Min gamla Simrishamnspolare Caroline Ringskog Ferrada-Noli har skrivit en artikel med titeln Pophögerns tid som analyserar den bloggliberala trendvåg som på sistone har fått liberalkonservatismen att bli lika het som marken under Louis XVI:s fötter 1789. Hon intervjuar bland annat Elin Alvemark, Isobel Hadley-Kamptz och Peter Wolodarski och namedroppar friskt gamla Lundagårdsmedarbetare som om det inte fanns någon morgondag.

Fram träder en bild av en svensk gräddhylla frälst från 90-talets tvång att vara politiskt korrekt (om högerns användning av uttrycket "politiskt korrekt", se kommande betraktelser). Nu är det cred och inne att vara snygg, stilmedveten, ha stålar och rösta på "Indie-Reinfeldt". Man klär sig i vackra kläder, tittar på TV8 och hävdar på ett liksom coolt och slagfärdigt sätt att det är de fattigas fel att de är fattiga. Artikeln illustreras av modebilder på en borgerlig kärnfamilj i skärgårdsmiljö.

Vissa i vänsterfållan har redan retat upp sig på den här artikeln. Jag förstår dem inte. För mig klär den på ett genialt sätt av hela högervågen dess trovärdighet. Högern reduceras till yta. Artikeln är skriven på ett nästan parodierande språk, översållat av uttryck som "kreddiga", "maintaina" och "hustla soc".

Ta bara begreppet "pophöger". Så vitt jag kan minnas såg jag det första gången när Björn af Kleen uttryckte sig på ett vänligt men ändå förklenande sätt om just atombombsliberala Isobel Hadley på i tid avsomnade Diagnos. Mycket riktigt verkar Erik Sziga, författare till "Popvänstern", vara lite illa till mods när han intervjuas i artikeln.


Caroline R F-N: Är det dags att skriva Pophögern?

Erik S: Förhoppningsvis finns ingen pophöger att skriva om. /.../ Slentrianmässiga högeråsikter är lika jobbiga som slentrianmässiga vänsteråsikter.


Nåväl. Tillbaka till verkligheten. Indie-Reinfeldt var kanske rätt sommaren 2005, men i höst är det val på riktigt. Och man vinner inte bara för att man har snyggare kläder än sina politiska motståndare. Fråga Marie-Antoinette.


Uppdatering:
Björn af Kleen, som själv nämns som pophöger i artikeln, har en helt annan ingång i Expressen.

tisdag, juni 13, 2006

Tvätta fördomar i sommarvärmen

Jag går en sommarkurs med amerikanska juriststudenter och får prata engelska hela dagarna. Mycket nyttigt. Jag inser hur osäker man kan låta när man inte är tvärsäker på språket och måste tänka efter innan orden kommer. Speciellt när man diskuterar juridiska frågor. Helt klart en stor nackdel i argumentationsteknik. Och argumenterar gör vi hela tiden.

Mest nyttigt är det emellertid för att jag får träffa så många amerikaner och lära känna dem. Jag har onekligen varit väldigt färgad av amerikansk utrikespolitik och ständigt stärkt mina åsikter om USA genom filmer och böcker om amerikanska dödsstraff, brist på garanterade trygghetssystem, rasism, utbredd ojämställdhet, stora inkomstklyftor o.s.v. Att bland annat en av mina bästa vänner sedan flera år kommer från New York har dock balanserat bilden lite grand.

Vissa enstaka jag pratat med under kursen har till viss del uppfyllt vissa av fördomarna jag haft, men många gör det inte. Många har åsikter till viss del som jag själv och beundrar det svenska systemet, där staten tar ansvar för sin befolkning. Flera håller med mig om att avgiftsfri utbildning på alla nivåer är nödvändigt för att bygga en demokrati och ett av flera viktiga steg i att försöka ge alla människor lika möjligheter. Trygghetssystemen och rätt till fri sjukvård är en annan bit. Och så förståelsen för att ett system inte behöver vara rättvist och ge människor lika möjligheter bara för att man på pappret och i lagar till synes har lika rättigheter.

Jag får dock tillägga att de amerikanska studenterna främst är från Massachusettes och några kringliggande stater. Jag misstänker att mina intryck hade varit ganska annorlunda om samtliga studenter kommit från exempelvis Texas. Som en amerikansk kursare uttryckte det hela: En republikan i Massachusettes ligger ungefär åsiktsmässigt lika med en demokrat i Texas.

lördag, juni 10, 2006

Varför är du svart?

För vissa människor är alla svenskar antingen "typ blonda med blåa ögon" eller så är de inte svenskar alls. Här kommer en aningen omskriven konversation baserat på vad jag hörde på stan idag:

-Varifrån kommer du?
*Från Sverige. Varifrån är du själv?
-Öh... jo, jag är förstås också från Sverige. Men varifrån kommer du EGENTLIGEN?
*Jaha, jag är från Linköping. Själv då?
-Eh... jag är från Uppsala. Men... varifrån kommer du FRÅN BÖRJAN menar jag.
*Hur menar du då?
-Ja, dina föräldrar och så tänkte jag.
*Jaha. Mina föräldrar är från Linköping och bor där. Dina då?
-Öh... okej. Jo, mina föräldrar bor här i Skåne.
(Några sekunders tystnad.)
-Men du verkar liksom komma någon annanstans ifrån än Sverige... det var mer det jag tänkte...
*Hurdå menar då?
-Ja, alltså, jag tänkte bara att du ser lite annorlunda ut och så...
*Tänker du på något speciellt?
-Ja, alltså... dina drag och så...
*Du menar att min hudfärg är svart typ?
-Jo... alltså....
*Jaha, så vad du egentligen undrade var varför jag är svart? Varför sa du inte det från början?!

De som (i likhet med mig) inte ser "svenska" ut har säkert varit med om liknande konversationer oräkneligt antal gånger. Det är märkligt när folk inte kan klämma ur sig frågan "Varför ser du inte ut som det som jag anser vara svenskt?" ifall det faktiskt är det de menar. Det har jag alltid undrat.

Det finns som vanligt flera reaktioner på en sådan konversation. Den mest irriterande reaktionen jag råkat ut för är människor som anser att de har rätt att få veta allt om min uppväxt, mina föräldrar och om hur mina föräldrar träffades så att de kunde få ett barn som ser ut som jag (alltså inte typ blont eller med blåa ögon) etc etc. Denna villkorslösa rättighet anses vara självklar och grundad på just det faktum att jag ser annorlunda ut (dvs ej är typ blond med blåa ögon) och därför måste "förklara min existens". Någon motprestation i form av att utfrågarna berättar något om sig själva brukar då inte förekomma, det är liksom inte relevant då de själva uppfyller normen och inte behöver "förklara sig" på grund av sitt utseende.

Särskilt påfrestande brukar en kompis till mig som körde taxi tycka att det var. I princip varje gång en ny kund steg in i taxin påbörjades samma konversation. Med en viss skillnad - han är adopterad och fick därmed även besvara frågor om ifall han skulle "åka hem till sitt land". Att Sverige faktiskt var hans hemland var ju givetvis otänkbart för vissa människor. I mitt fall brukar folk efter en längre utfrågning tycka att jag nog kanske är svensk trots allt... dock med viss tvekan. (Thank you very much!) För att kompensera eftergiften brukar dessa människor dock genast fortsätta med att fråga: Men saknar du inte din mors hemland? (Faktum är att jo - det gör jag! Där brukar jag nämligen slippa dessa korkade frågor. Och är det trots allt någon som ställer "Varifrån kommer du EGENTLIGEN"-frågor så har det aldrig hänt att det varit en kines utan - jo, just det - en annan svensk.)