fredag, maj 05, 2006

Höj studiemedlet!

Igår demonstrerade studenter runt hela landet för en höjning av studiemedlet. Själv deltog jag i demonstrationen i Lund, och deltog i den efterföljande paneldebatten tillsammans med företrädare för Liberala studenter, Vänsterns studieförbund och Gröna studenter.

Socialdemokraterna har hittills ställt sig avvaktande till en kraftig höjning av studiemedlet - 270 kronor i vårbudgeten räcker inte särskilt långt, särskilt som en femtedel av landets studenter lever under fattigdomsgränsen, en tredjedel av alla studenter får pengar från sina föräldrar varje månad och var fjärde student någon gång har funderat på att avbryta sina studier på grund av dålig ekonomi.

Socialdemokratiska studentförbundet kräver en höjning av studiemedlet med 1000 kronor i månaden - i bidragsdelen. En trygg student är en effektiv student, vad än moderaterna säger om hungriga vargar. Därutöver måste studenternas plats i socialförsäkringssystemet ses över. I dag faller alltför många mellan stolarna. Reglerna för bostadsbidrag måste ändras - idag får endast 17 % av studenterna bostadsbidrag, trots att långt fler borde vara berättigade till det.

Högerns förslag duger inte. Vad gäller studiemedlet är de inte alls överens - Folkpartiet vill höja med 400 kronor, Centern med 200, kristdemokraterna med 100 kronor i bidrag och 1200 kronor i lån och Moderaterna vill helst av allt tillsätta en utredning om det hela och låta bankerna sköta om studielånen istället.

Vad gäller studieekonomi är högern överens om följande:

- avskaffa studerandevillkoret i a-kassan
- avskaffa investeringsbidraget till hyres- och studentbostäder

Därutöver vill de alla höja eller avskaffa fribeloppet, som avgör hur mycket pengar man får tjäna för att man fortfarande ska få studiemedel. Uppmaningen till studenterna blir alltså att arbeta mer, och detta trots att redan hälften av studenterna arbetar vid sidan om sina studier och 30 % av dessa säger att det går ut över deras studier.

Om utbildning ska kunna vara en möjlighet för alla, måste studenternas ekonomi förbättras. Det ska vara de intellektuella och inte de ekonomiska förutsättningarna som ska avgöra om man ska studera eller ej.

Siffrorna om studenter är hämtade från SFS Studentbarometer 2006.

6 kommentarer:

Johan Folin sa...

Jag tycker inte att ett borttagande av fribeloppsgränsen är att uppmuntra folk att jobba, det är att inte straffa de som för det. Höj gärna studiemedlet, men straffa mig inte om jag har ett extraknäck eller sommarjobbar. Som det är nu får man ju tjäna 50k per halvår. I sommar kommer jag jobba hela juni, juli och augusti till en lön på 17k/månad. De pengar jag tjänar in i juni kommer jag få i juli, och har alltså redan innan terminen börjar tjänat mer (51k) än fribeloppsgränsen. Även om jag får junilönen i juni har jag bara 16k kvar att tjäna när terminen börjar, dvs 4k/månad. Det blir lite drygt ett arbetspass i veckan.

Om man låter studenterna sommarjobba juni, juli och augusti, så kan man ändå få problem om lönen dröjer till september. Höj fribeloppet till det dubbla, så skulle jag nog tycka det var mer ok, eller som sagt, ta bort det helt.

Argumentet att de som tjänar pengar inte behöver studiemedlet kan vara relevant, om man samtidigt tycker att barnbidraget ska behovsprövas.

Nils sa...

Studiemedelssystemet erbjuder ett ganska stort mått av flexibilitet för dem som vill kombinera finansiering med studiemedel och studier. Det är ju inte så att man kan välja fullt studiemedel eller inget alls.

Fribeloppet för ett kalenderhalvår om man studerar med fullt studiemedel, 20 veckor är 49 625 kronor.

Om man (som jag gör i vår) väljer att ta 10 veckors studiemedel är fribeloppet 74 437 kronor.

Man kan välja att ta från en vecka upp till 26 veckor per kalenderhalvår (om man av någon anledning skulle välja det senare alternativet hamnar fribeloppet på 34 737 kronor.

Om det skulle slumpa sig så illa att du hamnar på 51 000 i lön för andra kalenderhalvåret 2006 kan du ju gå ner till att studera 18 eller 19 veckor med studiemedel. Ditt fribelopp hamnar med 18 veckors studiemedel på 54 587 kronor.

Studiemedelssystemet är ett behovsprövat bidragssystem i likhet med bostadsbidraget. Med de regler som gäller från 2001 har en student fortfarande stora möjligheter att tjäna extra pengar parallellt med studierna.

Gabriel sa...

Lite vid sidan av sakfrågan; intresserar mig mer för retoriken just nu:

Vilka vinner, trygga räkor eller hungriga vargar? Rätt svar: Ingen. Så enkelt är det inte. Grafen är inte linjär.

Först behövs en grundtrygghet, en tryggad överlevnad och hopp om framtiden. Självklart. Men för optimala prestationer kan marginalnyttan av mer "trygghet", så som vi ofta uppfattar det, vara negativ.

Grundläggande psykologi, positiv stress, comfort zone, ni vet. Vill bara föra det till protokollet. Härav följer inte en bestämd politisk inriktning i höstens svenska riksdagsval.

Däremot: Det är beklämmande att se att socialdemokraterna ännu ett val satsar på trygghetsretoriken istället för en offensiv in på motståndarens planhalva, genom att reclaima begrepp som "arbete" eller "frihet". Men dessa begrepp säljer väl inte...

Nils sa...

gabriel: Jag kommer att skriva ett längre inlägg om visioner, "trygghetsnarkomani", frihandel och globalisering inom kort.

Kort nu: socialdemokratin är av den uppfattningen att samhället alltid måste vara i framåtskridande och möta förändringar med tillförsikt och mod.

De enorma strukturrationaliseringar som svensk industri genomgick under 60- och 70-talen präglades av att tusentals jobb försvann utomlands. Varvsindustrin och så vidare. Du vet.

Sverige och svensk socialdemokrati mötte hoten med tillförsikt. Istället för att försöka konkurrera om jobben med lägre löner satsade man istället på "den solidariska lönepolitiken". Olönsamma företag slogs ut, lönsamma företag kunde växa - samtidigt som reallönerna höjdes.

Globaliseringen innebär en monumental utmaning för alla världens länder. Den ska inte mötas med protektionism eller tullhysteri - inte heller med ett race to the bottom. Den ska mötas med tillförsikt, med satsningar på humankapitalet i form av utbildning och satsningar på innovationer med investeringskapital och andra åtgärder.

Det är därför som vi försvarar högskoleutbyggnaden när högern gnäller om bygdehögskolor. Det är därför vi försvarar frihandeln när kontinentaleuropéerna pratar om den gula faran. Det är därför som vi vägrar göra inskränkningar i arbetsrätten eller socialförsäkringssystemet så att överklassen ska kunna befolka sina pigkammare igen.

Vår politik är ett enormt fockafinger upp i röven på allt vad rädsla och framtidsoro heter.

Och kom inte och säg att vi inte gillar positiv stress. Hotet om en borgerlig valseger kommer att pressa 140 000 socialdemokrater till en fullkomligt makalös valrörelse.

Nils sa...

Och en sak till:

det är ju inte som att ett höjt studiemedel kommer att leda till att andra aspekter av stress kommer att försvinna för studenternas del. Jag sitter exempelvis just nu och plågas av dödslinjen för min kandidatuppsats. Den ska in tisdagen efter karnevalen.

Gabriel sa...

Jag kommer också att skriva ett längre inlägg... Gott att höra allt detta från dig, det är det jag vill, men det är inte vad som sägs till folket. Och som jag försökte få fram så är jag inte ute efter att beslå politiken så mycket som som retoriken med fel. Ord kan inspirera till nytänkande, eller misslyckas med det.

F.ö. satsar även de borgerliga på mjuka värden, den lilla världen, familjen, bo kvar i villan och annat dylikt - det är helt enkelt så att man tror att folk vill höra detta nu, fast de kanske skulle få ut mer av den analys som i bästa fall förs i dessa forum.

Jag missunnar ingen trygghet. Men det finns säkerhet och falsk säkerhet.