måndag, maj 15, 2006

Bondeförbundet 2.0 (hyckleri)

Maud har en dröm för Sverige. Vi ska gå från att bli matade fågelungar till att bli ivriga bävrar.

Det kan vara dags att påminna om att det faktiskt finns en yrkesgrupp som i Mauds dröm ska fortsätta att utfordras: bönderna.

Centerpartiet vill, som enda parti i Sverige såvitt jag kan förstå, att "Sverige istället för som idag motarbeta, bör sluta upp bakom principerna för EU:s gemensamma jordbrukspolitik". Ni vet, den där som innebär att vi använder över 40 miljarder euro årligen för att bland annat subventionera varje enskild ko i EU med 2 euro om dagen så att jordbrukarna i de fattiga länderna inte ska kunna exportera till oss?

Min förvirring blir därför total när jag läser i centerns valplattform: "En långsiktigt säkrare värld måste bygga på större rättvisa. Den viktigaste åtgärden är en mer rättvis världshandel, där de rika länderna, med EU i spetsen, visar vägen genom att montera ner tullmurar mot utvecklingsländer. Samtidigt bör vi visa en generös attityd mot de gryende ekonomier som
inledningsvis kan behöva skydda sina hemmamarknader. Det är en del i en liberal rättvisesyn, som utgår från att den minst privilegierade ska gynnas."

Jag har därför skickat ett brev till Centerpartiet, där jag frågar vad som egentligen är Centerpartiets hållning till den gemensamma jordbrukspolitiken. Jag väntar med spänning på svaret.

4 kommentarer:

Nils sa...

Det tycks som att även kristdemokraterna svävar på målet.

"I det fortsatta arbetet med EU:s jordbrukspolitik anser Kristdemokraterna att Sverige ska inta en mer jordbruksfrämjande inställning för att bevara åkermark, fortsatta förutsättningar för livsmedelsproduktion i hela Sverige och förstärkandet av en god miljömässig livsmedelsproduktion. Samma hållning ska vara utgångspunkten i WTO-förhandlingarna som också ska betona vikten av att u-länderna ges möjlighet att utveckla sin livsmedelsproduktion." (från kristdemokraterna.se)

Vad det nu betyder.

Ulf Bjereld sa...

Så liberala var centern när det kom till kritan, eller var det spiltan?

Nils sa...

Jag skulle tro att nya centerpartiet har samma problem som nya moderaterna, nya folkpartiet och nya kristdemokraterna. När alla vill sudda ut sina skillnader och framstå som Jättenya folkarbetarpartiet kravliberalerna på kristen centergrund är det svårt att hinna sudda ut alla spår av adel, präster, borgare och bönder.

Ulf Bjereld sa...

Det är bara att hålla med. Jag vill se absolut supernya partier med gamla ideologier där värdeskillnaderna tydliggörs och mobiliserar människor för att utveckla vårt samhälle. Men det är väl en stilla dröm.