måndag, maj 08, 2006

Att mura in konflikter

Vi tillhör ett EU-land, som gett en palestinsk minister tillhörande en demokratiskt vald regering visum för att komma hit och delta i konferens. Häromdagen diskuterade jag och några andra ministerns besök i Sverige. En person yttrade något om att det var olämpligt att låta terrorister komma till Sverige. Jag frågade då: Är det inte egentligen också terrorism att skjuta sönder folks hem och oskyldiga människor? Jag fick genast det irriterade svaret: Nej, men DET är faktiskt inte samma sak... Personen bytte sedan samtalsämne direkt. Sade jag något besvärligt kanske?

Vad är då terrorism? FN:s medlemsstater har ända sedan 1937 (då ett första förslag till konvention lades fram) misslyckats med att enas om en definition av terrorism. Kanske inte så underligt med tanke på att hur svårt det är att finna en definition som endast pekar ut av västvärlden accepterade bad guys utan att på något vis riskera att good guys med allierade faller inom definitionen. Däremot finns 12 multilaterala konventioner och protokoll, som anknyter till staters ansvar att bekämpa terroristrelaterad verksamhet. Det är dock långtifrån alla medlemsstater som anslutit sig till konventionerna.

The International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing (1997) talar om "the unlawful and intentional use of explosives and other lethal devices in, into, or against various defined public places with intent to kill or cause serious bodily injury, or with intent to cause extensive destruction of the public place".

The International Convention Against the Taking of Hostages(1979) talar om "any person who seizes or detains and threatens to kill, to injure, or to continue to detain another person in order to compel a third party, namely, a State, an international intergovernmental organization, a natural or juridical person, or a group of persons, to do or abstain from doing any act as an explicit or implicit condition for the release of the hostage commits the offence of taking of hostage within the meaning of this Convention".

EU har genom (2002/475/JHA) en definition av terrorism, som utgår från syftet med vissa handlingar. Om handlingarna med tanke på "...their nature or context, may seriously damage a country or an international organisation where committed with the aim of:

— seriously intimidating a population, or
— unduly compelling a Government or international organisation to perform or abstain from performing any act, or
— seriously destabilising or destroying the fundamental political, constitutional, economic or social structures of a country or an international organisation"

kan de utgöra terroristhandlingar ifall handlingarna består av bland annat:

(a) attacks upon a person’s life which may cause death;
(b) attacks upon the physical integrity of a person;
(c) kidnapping or hostage taking..."

Att självmordsbombningar och kidnappningar utgör terrorism verkar ju rimligt. Men jag kan inte se att inte rivning av människors hem, s.k. "targeted killings" med ibland oskyldiga "bystanders, räder i förebyggande syfte mot terrorism där även oskyldiga drabbas samt förbud mot att resa in i städer där man är anställd skulle ingå i terrorism på något sätt. Till exempel (men inte bara) med bakgrund av det ovanstående.

Någonstans måste vi nog ställa oss frågan "Varför pågår terrorism?" istället för att ständigt skapa vedergällnings- och upptrappade försvarssituationer. I ett fritt samhälle, där människor garanteras vissa grundläggande rättigheter och behov, är det bara ett fåtal galningar som skulle skada andra. Det skulle i ett sådant samhälle finnas få som såg ett egenvärde i att skada andra och förstöra möjligheterna för dem att tillgodose sina behov. Normala människor, vars grundläggande rättigheter och behov tillgodosetts, gör nämligen inte det.

Låt oss ge det palestinska folket en chans att bygga ett fungerande samhälle istället för att ytterligare bidra till att rasera deras ekonomi och sociala strukturer med blockader. Låt oss hjälpa dem att bygga upp landet så att människor kan få sina grundläggande rättigheter och behov tillgodosedda. Genom det tror jag att vi hjälper oss själva också - och minskar terrorismen. Kanske kan det tyckas vara lätt för mig att säga så häruppe i Sverige och långtifrån vardagen i Israel. Ja, så är det säkert, men jag betvivlar att ett platsbesök hade fått mig att tro på att mura in konflikter och problem. Murar ger i och för sig (tillfälligt) skydd, men de separerar också på ett olyckligt sätt. Hungriga människor blir lätt desperata och murar tenderar att falla förr eller senare.

1 kommentar:

Gabriel sa...

I sammanhanget kan jag tipsa om en film jag såg nyligen, Jericho's Echo, och recenserade här