måndag, april 17, 2006

Borgarna älskar högskoleutbyggnaden

De senaste 15 åren har antalet studenter på högskoleutbildningar i Sverige ökat med 86 %. Målet från regeringens sida är att minst 50 % av en årskull ska ha påbörjat högre utbildning före 25 års ålder.

Sverige är naturligtvis inte unikt i det här avseendet. Den senaste rapporten om utbildningsläget i OECD-länderna, Education at a Glance 2005 , visar att Sverige ingalunda ligger i topp vad gäller utbildningsnivån i befolkningen. Den kraftiga expansionen under 90-talet har dock lett till att det för åldersgruppen 25-34-åringar bara är tre länder som slår Sverige på fingrarna vad gäller andelen med högskoleutbildning: Kanada, Japan och Sydkorea. OECD-rapporten slår också fast att investering i högre utbildning leder till högre tillväxt och välstånd för såväl samhället i sin helhet som för individen.

Jag har tidigare bloggat om högskoleutbyggnaden och menade då som nu att, för att använda ett slitet uttryck från min hemmaplan, globaliseringen ska mötas med utbildning och kunskap och inte med lägre löner (eller protektionism, för den delen). Det är inte alla som håller med. Några som misstror utbildning i bloggosfären: Subjektiv, Erik, Sjöberg.

Argumenten mot kan vara av rent merkantilistiska slag, som att ett land måste ha en stor tillverkningsindustri för att bygga välstånd. Mer vanligt är att hänvisa till akademikerarbetslöshet (som om arbetslösheten bland lågutbildade skulle vara lägre) och att kvaliteten sjunker om bösset tas in på akademien.

Det konstanta gnället från högerhåll (och visst, även från vänster ibland) i Sverige om högskoleutbyggnaden kan ge intrycket att antalet högskoleplatser kommer att minska kraftigt efter en eventuell borgerlig valseger i höst. I en artikel i SvD varnar Pagrotsky för att det är just jämt vad högeralliansen har kommit överens om. Jag tillåter mig faktiskt att tvivla på det.

Kan någon föreställa sig en svensk utbildningsminister som kallar till presskonferens och säger "Regeringen kommer inom kort att föreslå kraftiga indragningar av antalet högskoleplatserna. Vi kommer att göra vårt yttersta för att föra Sverige till den absoluta botten av OECD-länderna vad gäller befolkningens utbildningsnivå. Vår målsättning är att högst 10 procent av en årskull ska ha genomgått högskoleutbildning före 25 års ålder. Vi kommer istället att göra kraftinsatser för att omskola civilingenjörer till bethackare."

Nej, naturligtvis håller de borgerliga partierna med regeringen om att högskoleutbyggnaden har varit nödvändig. Det är inget som de brukar skylta med, men det framgår klart och tydligt av deras riksdagsmotioner:

"Det övergripande målet för den högskolepolitik som Allians för Sverige vill föra är att förbättra kvaliteten i den högre utbildningen. Antalet studenter vid universitet och högskolor har ökat kraftigt under den senaste tioårsperioden, vilket är positivt. I dag finns minst ett lärosäte för högre utbildning i varje län. Allians för Sverige slår vakt om den ökade bredd som utbyggnaden har inneburit i fråga om grundutbildning och forskning över hela landet." - Motion 2005/06: Ub347

Det råder i själva verket en kompakt politisk enighet i Sverige om det nödvändiga i högskoleutbyggnaden. Oenigheterna ligger i hur mycket MER pengar man vill tillföra högskolan och i vilken takt den fortsatta utbyggnaden ska ske. Det känns tryggt.

Inga kommentarer: