tisdag, mars 21, 2006

Bred arbetslöshet hög i USA

Moderaternas "breda" arbetslöshet är en definition. Den har fördelen att den är högre än SCB:s definition. Problemet är, som alltid, att man slänger siffror i huvudet på varandra. När vissa pratar om att den "riktiga" arbetslösheten förmodligen ligger någonstans mellan SCB:s 5,6 % och moderaternas 17,9 % gör också de sig skyldiga till att slänga ur sig siffror utan att reflektera över definitioner.

Frågan är inte om moderaternas arbetslöshetssiffror är riktiga eller inte (det tror jag att de är), frågan är om deras definition på arbetslöshet är meningsfull.

Populärt är det också att jämföra svenska arbetslöshetssiffror med andra länders. Beroende på vilken definition man använder framstår Sverige som ett framgångsland eller ett tomgångsland.

Via Ali Esbati får jag höra att LO-tidningen studerat den breda arbetslösheten i andra OECD-länder och kommit fram till att om vi ska använda den definitionen, då är det inte Sverige som har problem. Då bleknar Sveriges 17,9 % inför Frankrikes dryga 35 % och Italiens dryga 30 %. Till och med USA och Storbritannien får med denna definition högre arbetslöshet än Sverige.

Inför de siffrorna känner jag väl inte så mycket triumf som förvåning. Hur kan det skilja sig så mycket beroende på vilken definition man använder? Måttet på den breda arbetslösheten är människor mellan 15 och 64 som inte är sysselsatta och som inte studerar, alltså arbetslösa, värnpliktiga, hemmafruar, avtalspensionärer osv.

Då kan ju en förklaring vara att sysselsättningsgraden bland kvinnor skiljer sig åt i olika länder. Sverige har få hemmafruar i jämförelse med exempelvis USA. Men det räcker inte. Då skulle inte Frankrike hamna i topp. Idéer, någon?

Inga kommentarer: