torsdag, december 08, 2005

Tsunamin och globaliseringen, del 2

Den 16 januari 2005 sa utrikesminister Laila Freivalds på Folk och Försvars rikskongress i Sälen att naturkatastrofer utomlands var ett större hot mot svenska medborgare än krig i Sverige och att detta fick konsekvenser för den förda utrikespolitiken. Ministern talade om att statens uppgift att skydda sina medborgare förändras i en globaliserad värld och menade att ”[o]m suveränitet traditionellt förknippats med nationell säkerhet, med staters säkerhet, handlar suveränitet idag i allt högre utsträckning om att värna människors säkerhet”. En ny uppgift för Sverige skulle således vara supraterritoriellt försvar av sina medborgare.

Detta skulle genomföras genom inrättandet av en konsulär beredskapsstyrka, men Freivalds föreslog även en utvidgning av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik till att också omfatta civila snabbinsatsgrupper utöver de militära för skydd av unionsmedborgare utomlands.

Freivalds tal ska naturligtvis ses i ljuset av den korta tid som hade gått sedan tsunamikatastrofen - tidigare har hon snarare lyft fram internationell terrorism och humanitära interventioner som fokusområden för svensk säkerhetspolitik (i ett tal om folkrätten i svensk utrikespolitik), men här ser vi förmodligen en mer eller mindre permanent utvidgning av Sveriges säkerhetspolitiska strategi. Denna kursändring är i sin tur ett svar på ett väluttalat krav från medborgarna, vars preferenser, beroende på den relativa styrkan hos olika intressegrupper, bestämmer statens prioriteringar.

Samma dag var statsminister Göran Persson tillsammans med Finlands och Norges statsministrar på besök hos den thailändske premiärministern. Där uppmanade han den thailändska regeringen att installera ett varningssystem för flodvågor samt att utreda varför det inte hade utgått någon varning till turistområdena trots att det fanns kännedom om att en jordbävning hade inträffat. Dagen därpå lovade han också att svensk polis skulle sättas in i Thailand för att söka efter saknade svenskar.

Imorgon: Nationalismen är en del av globaliseringen.

Inga kommentarer: