söndag, december 04, 2005

Och huvuden skall rulla

Kinesiska tidningar är fulla av fredagens stora nyhet: miljöministern Xie Zhenhuas avgång på grund av den kemiska utsläppen i Songhua-floden och följderna av dem. Jag börjar genast undra: Varför blev han tvungen att avgå? Vad åstadkoms genom att själva miljöministern blir petad? Jag testar flera teorier:

1. Reducera falangmotståndare: Xie Zhenhua blev vald till Kommunistpartiets Disciplinutskott 1997. Han borde därför inte tillhöra nuvarande presidenten (partisekreteraren m.fl. poster) Hu Jintaos falang, utan har antagligen tillsatts av exempelvis förre presidenten (m.fl. poster naturligtvis) Jiang Zemin innan han avgick. När Hu Jintao tillträdde för två år sedan hade han inte många anhängare inom partitoppen. De anses vara betydligt fler numera i takt med avgångar och nyutnämningar (särskilt efter att han fick kontrollen över militären efter att ha tagit över posten som ordförande för militärkommissionen). Kemikaliekatastrofen är dessutom en utmärkt anledning till att reducera andra falangers anhängare - något som är nödvändigt för överlevnad i den kinesiska politiken. Den som väl faller, faller dessutom långt, långt ner - alltså bättre att andra gör det. Och skulle Xie Zhenhua mot förmodan tillhöra Hu Jintaos falang är det givetvis på samma sätt ett guldläge för andra falanger att reducera Hu:s anhängare.

2. Visa på politisk beslutsamhet internationellt: Utsläppen kommer att rinna ut i gränsfloden Amur (Heilongjiang) mellan Ryssland och Kina inom kort. Detta gör utsläppen till högsta grad diplomatisk fråga. För att visa Ryssland att Kommunistpartiet tar utsläppen och inte minst fördröjningen med informationen på högsta allvar måste ansvariga ta sitt ansvar för försumlighet och avgå.

3. Trovärdighet inom landet: Korruption och lokala partiföreträdare/lokala myndigheter som inte följer centrala direktiv är ett stort problem för Kommunistpartiet. Målet om ökad ekonomisk tillväxt och ökat välstånd beror av investeringar och tillgång till arbetskraft, men beror även av landets allmänna renommé. Investerare tar inte vilka risker som helst. För vissa branscher väger rättsosäkerhet och dålig renommé (dvs medial uppmärksamhet vid explosioner och miljökatastrofer) emot etablering oavsett billig arbetskraft och fördelaktiga regleringar. Att låta ansvariga avgå är ett sätt att visa att partiet tar någon form av ansvar för försumlighet när katastrofer inträffat - försumliga medarbetare ska inte få behålla sina jobb. Om sedan även gemene man blir något mindre avogt inställd till myndigheter är också det en bra bieffekt (även om jag tvivlar starkt på att just ministerns avgång intresserar de miljontals som nu råkat ut för förgiftat dricksvatten...).

Av samtliga nämnda faktorer (där alla nog spelar en viss roll) gissar jag att nummer 1 är den i särklass viktigaste. Av falangstriderna inom partiet, som enligt många statsvetare är bra mycket hätskare än strider mellan partier i länder med flera partier, syns oftast endast just resultatet (t.ex. i form av utnämningar eller avgångar). Någon offentlig debatt förekommer givetvis inte i de här sammanhangen. Goodwill gentemot Ryssland är naturligtvis också viktigt och likaså att
komma åt olydiga lokala partister. Att lokala myndigheter i flera dagar inte vågade rapportera om explosionen, utan hoppades på mirakel (dvs att föroreningarna skulle försvinna nästan spårlöst), vittnar om svårigheterna i styrning. När nu ministern fått avgå sitter många under honom också löst. Med andra ord: många huvuden skall rulla, stora som små.

Någon undrar säkert om man kan dra paralleller mellan exempelvis falangstridsteorin och dagsaktuella svenska diskussioner hos oppositionspartierna om ministeravgångar. Tja... kanske det, men den analysen får ni göra själva. ;-)

Slutligen konstaterar jag från miljöministerns CV (publicerat på Chinadailys nätsida) att han var såväl motsvarande civilingenjör i Teknisk Fysik som Master of Laws. Intressant kombination, som får mig att tänka på någon i min absoluta närhet. Tur var beslöt hon sig för att inte avsluta sin civilingenjörsutbildning, utan satsa på juridiken. Allt kan ju annars tolkas som dåliga omen nuförtiden och sådant tas ju på stort allvar av kineserna...

1 kommentar:

TyskJohan sa...

Jag kan inte undgå den kraftiga déja-vu-effekten: kraven på "någons" avgång efter tsunamikatastrofrapporten. Din posting får mig att fundera ännu en runda på de verkliga motiven. Själv tänker jag ändå att de kanske borde sitta kvar: bränd politiker skyr felen som bränt barn skyr elden? Man kan ju i alla fall hoppas. Men jag har lärt mig att det inte är många som delar denna idé med mig.