lördag, december 24, 2005

Julefriden störd, i vanlig ordning


Mitt husorgan Spiegel online rapporterar om rykten om en nära förestående amerikanska attack mot Iran. Enligt en källa ska CIA-chefen Porter Goss ha bett den turkiske premiärministern Erdogan om att understödja ett amerikanskt luftangrepp på Iran med "ett förbehållslöst utbyte av information från underrättelsetjänsten". Attacken väntas i början av 2006.

Jag passar på att citera ur en äldre svensk bibelöversättning: "Ära åt Gud i höjdene och frid på jordene, och menniskomen en god wilje." (Luk. 2:14)

Bilden visar en grupp herdar strax utanför Betlehem.

Inga kommentarer: