torsdag, oktober 20, 2005

Svensk i England dissar Sverige, dissas av engelsmän

I en ytlig och därför trevlig och lättläst artikel i Guardian (eller ja, egentligen är det en blogg, men det är ju en artikel)talar Kjell Nordström från Handelshögskolan i Stockholm om den eviga dikotomin gamla Europa, nya USA, och menar att USA:s framgång i huvudsak bygger på förmågan att ta tillvara kompetens från immigranter. De nordiska ländernas ekonomiska framgångar förklarar han med att dessa tar tillvara den kvinnliga kompetensen på arbetsmarknaden.

Allra intressantast är kommentarerna till artikeln, som lustigt nog till stor utsträckning går ut på att hylla den svenska modellen.

Inga kommentarer: