måndag, oktober 17, 2005

Apologi för NEK:en

En av mina gamla lärare i nationalekonomi, Andreas Bergh, tar tjuren vid hornen och försöker faktiskt ta kritiken mot ämnet på allvar. I en kort och allmänt lättfattlig artikel försöker han bemöta några av de vanligaste irritationsmomenten i nationalekonomisk teoribildning (som att nationalekonomer ägnar sig åt nyliberal propaganda, ignorerar det faktum att grundantagandena i modellerna är absurda, och tror att det blir mer vetenskapligt för att man ritar en graf).

En av de saker som jag irriterade mig mest på under mina tjugo poäng var den totala frånvaron av konkurrerande perspektiv. En delkurs hette "Mikroekonomi". Vi hade en kursbok. Den hette "Microeconomics". I den var allt frid och fröjd och inget gnäll om att ingen någonsin sett en perfekt fungerande marknad i verkligheten.

Denna irritation förenar mig med många samhällsvetare och humanister (men inte med människor som går civilekonomprogrammet, vilket Bergh också konstaterar). En bekant till mig som hade varit mentor på Nationalekonomi A på Ekonomihögskolan i Lund var övertygad om att det i Statsvetenskap A ingick fem poäng "Hata nationalekonomi". Han fick det intrycket när han träffade studenter på Pol. Mag-programmet, som i Lund vanligen läser just statsvetenskap första terminen och nationalekonomi den andra.

Jag får känslan av att insocialiseringen i ett vetenskapligt paradigm går väldigt fort. Jag antar att detta kan visas i en graf som förklarar att nyttan av att tro att världen är beskaffad på ett visst sätt ökar med andelen potentiella arbetsgivare som tror samma sak.

För övrigt: Bergh gör ett bra jobb. Artikeln borde delas ut till studenter på A-bivån i Nationalekonomi (även blivande civilekonomer) och byggas ut till en fullskalig debattbok. Fast jag köper fortfarande inte hela paketet.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Tack för länken till artikeln! Som Pol-Mag student har jag saknat en ontologisk och epistemologisk debatt under mina 20p. i detta ämne. Trots att jag inte delar Esbatris politiska uppfattning tycker jag att han kom med en bra kommentar gällande nationalekonomin som vetenskaplig lära; "Problemet med nationalekonomin är inte att den är allt för simplistisk utan att den tenderar att i många avseenden vara 'a-social' och 'a-historisk'.

Många nationalekonomer (influerade av det neo-klassiska paradigmet) verkar tro att man kan konstruera x antal frukter av en fruktsallad. Eftersom läran studerar mänskliga interaktioner (och inte frukter) medför tidigare nämnda resonemang att viktiga sociala och tillika "mänskliga" aspekter (vilka påverkar ekonomin) borses från analysen.

/OJB

Nils sa...

Jag håller med. Kul att du hittade hit!