onsdag, september 21, 2005

Stikkan går bärsärk i den norra universitetsorten

Stig-Björn Ljunggren, vårt lands ende statsvetenskaplige slugger, löper amok i en dröm (2005-09-20, han håller sig inte med permalänkar) där han har blivit diktator i nåt trist ställe med domkyrka och universitet. Bara ett citat:

"Många av förändringarna väckte förargelse. Jag tog därför det sk "Florida Index" som utgångspunkt. Florida Index säger att ju mer kreativt klimat en stad har, destå fler bohemer, konstnärer och homosexuella flyttar dit. Lite tillspetsat, det finns en positiv koppling mellan antalet bögar och tillväxt. Jag inrättade "Ljunggren Index", som mäter längden på en stads långbänkar, genom att räkna antalet disputerade rättshaverister som får styra debatten.Uppsala låg i ledningen vid mitt makttillträde, men i slutet av perioden hade gnällspikarna antingen tvingats börja sköta sitt arbete eller förmåddes ta anställning på
Riksantikvarieämbetet, som samtidigt utlokaliserades på nationell begäran till Vitryssland."

En viss universitetsort i söder skulle också behöva ett Ljunggrenindex. Ju.

Inga kommentarer: