tisdag, september 27, 2005

Reinfeldt och argumentationen

Fredrik Reinfeldt och Anders Borg föreslår idag på DN debatt skärpt kontroll av arbetslösa och sjukskrivna som alternativ till att sänka ersättningsnivåerna. Enligt artikeln riktar sig förslagen främst till de andra partierna i alliansen, som inte vill sänka ersättningsnivåerna lika mycket som moderaterna.

Här ska bara lyftas fram några delar ur argumentationen.

1) I artikeln anges att

“kontrollen [i ersättningssystemen] är bristfällig. I Sverige är det få personer som får sanktioner på grund av att regelverket inte efterlevs.”

Här påstås det alltså att många människor bidragsfuskar, eftersom kontrollen inte fungerar. Argumentet för detta är att det är få som åker dit. Tanken är alltså att lagen inte tycks fungera eftersom alltför få döms för brott mot den. Det är inte ett giltigt argument.

2) Om Reinfeldt och Borg hade kunnat komma med empiriska belägg för att fusket är omfattande, hade det varit i sin ordning. Tyvärr existerar inga tillförlitliga undersökningar, som bland annat framhålls i Uppdrag Gransknings program om bidragsfusket. Istället jämförs i artikeln antalet som får beslut om sänkt arbetslöshetsersättning i Sverige med andelen i några andra länder:

“Internationella jämförelser är komplicerade, men forskningen ger vid handen att sanktioner används i betydligt högre grad i andra länder än Sverige.I Belgien, Kanada och Danmark är det cirka 5 procent av dem som erhåller arbetslöshetsersättning som drabbas av en nedsättning.I Finland, Norge, Storbritannien och Australien är det cirka 10-15 procent, medan motsvarande siffra för USA och Schweiz ligger på över 40 procent.”

Här tas ingen hänsyn till skillnader till utformningen av de olika ländernas socialförsäkringssystem, såsom ersättningsnivåer, ersättningens längd, vilka som är berättigade etc. Dessutom spänner siffrorna på hur många som får beslut om sänkt ersättning från en tjugondel till nära hälften. Vad man har bevisat med det är inte att bidragsfusket i det svenska systemet är av en viss omfattning; bara att världens länder skiljer sig åt på många punkter. Det är inte ett giltigt argument.

3) I slutet av artikeln hävdas att de skärpta kontrollerna

“återupprättar arbetslinjen och därmed kan både trygghet och välfärd säkras.”

Strax före detta skriver Reinfeldt och Borg dock att

“det måste vara möjligt att beräkna direkta budgeteffekter om kontroll ska kunna ersätta ökade självrisker som finansiering av reformer.”

Om man läser resten av artikeln framgår det att man med “ökade självrisker” menar sänkta ersättningsnivåer och med “reformer” menar skattesänkningar. I klartext menas alltså att en ökad kontroll måste innebära att man hittar fler bidragsfuskare och därmed kan sänka utbetalningarna av ersättning i socialförsäkringssystemen för att möjliggöra skattesänkningar.

Om det skulle visa sig att folk inte fuskade i den utsträckning som moderaterna beräknar, skulle kontrollen således vara meningslös, eftersom hela poängen med förslaget är att finansiera skattesänkningarna, inte att återupprätta förtroendet för det svenska socialförsäkringssystemet. Det hade Reinfeldt och Borg kunnat uttrycka något tydligare.

Detta inlägg publiceras även på Motallians.

3 kommentarer:

Anonym sa...

“kontrollen [i ersättningssystemen] är bristfällig. I Sverige är det få personer som får sanktioner på grund av att regelverket inte efterlevs.”

Fullt godtagbart argument. Ingenting ologiskt med det. Få personer blir straffade för bedrägeri för att kontrollerna inte fungerar som dem ska.

Din retorik är otrolig. Läst logik?

Anonym sa...

Har Du ovan läst texten i sin helhet?

Nils sa...

Anonymous 1: Det är inte alls ett godtagbart argument. Föreställ dig att en lag antas i Sverige om att småbarnsföräldrar inte får ha lila hattar på söndagarna. Ett år senare visar det sig att ingen har dömts för brott mot lagen. Din slutsats: kontrollen är bristfällig.

Naturligtvis kan man argumentera för att kontrollen är bristfällig, men inte utifrån antalet som blir straffade - inte om man inte känner till den faktiska siffran på dem som fuskar. Ju.