måndag, juli 18, 2005

Gud Hjärpe oss eller Att vägra nyansera

Jan Hjärpe skrev den 14 juli en understreckare i SvD som har retat gallfeber på landets trigger-happy borgerliga ledarskribenter. I artikeln analyserar Hjärpe de islamistiska terroristernas världsbild och lyfter bland annat fram dualismen som en bärande tanke: antingen är du med oss och måste ge ditt liv i kampen eller så tillhör du fiendesidan och då ska du förintas. Det är en världsbild som delas av en mycket liten minoritet av världens muslimer. Det är få människor som önskar sig världsbrand.

Den dualistiska tanken är emellertid något som ibland lyfts fram även i kriget mot terrorismen. Politiska ledare och skribenter använder sig av en vedergällningsretorik som syftar till att försvara de liberala värdena i väst med ord som kan hamna farligt nära terroristernas retorik. På den andra sidan står ofta vänstermänniskor som betonar vikten av att motverka islamofobi och uttrycker skepsis för värdet av militära insatser. Så har debatten sett ut de senaste åren.

Jag ska inte försöka rätta in mig i ledet och antingen skrika på kärnvapeninsatser mot beduintält eller låtsas som om vi kan tala Usama till rätta genom gruppterapi. Vad jag är irriterad på är frånvaron av nyanser. Per Nilsson testar med guilt by association och gör Hjärpe till inte bara "islamisternas advokat" utan kopplar också ihop honom med nazimedlöpare och antisemiter. Per Ohlsson nämner inte Jan Hjärpe, men kör på med det vanliga snacket om att terroristattentaten mot Europa och USA inte har något som helst att göra med vissa västländers eventuella uppträdande i Mellanöstern utan bara är slumpmässiga uttryck för ren, oförfalskad ondska och irrationellt hat.

Det är inte intellektuellt hederligt. Vad jag verkligen hade önskat mig var en debatt om den islamistiska terrorn, som ju uppenbarligen är ett hot mot oskyldiga civila i såväl Mellanöstern som västvärlden som inte väjer för försök till förklaringar av terrorns rötter. För om man gör ondskan obegriplig avsäger man sig möjligheten att bekämpa den.

Inga kommentarer: